Veel bestuurders van kleinere instellingen verdienen nog boven hun stand
Veel bestuurders van kleinere instellingen verdienen nog boven hun stand

Bron: Pixabay

Beter betaald dan een minister

In 2016 telden het mbo en hbo samen 28 bestuurders met een bezoldiging boven de ministersnorm van 179 duizend euro. Ook veel bestuurders van kleinere instellingen verdienen nog boven hun stand.

Die 179 duizend euro, inclusief onkosten en pensioenpremie, was vorig jaar de wettelijke bovengrens. Al deze topsalarissen worden gedoogd. Omdat de contracten voordat de wet bestond zijn vastgelegd, vallen ze onder een overgangsregeling. De meeste topverdieners staan aan het roer van grote onderwijsinstellingen, maar niet allemaal, zo blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad.

Bovengrens

Sinds 2013 heeft de overheid met de Wet normering topinkomens (wnt) de beloning van schoolbestuurders in drie stappen aan banden gelegd. Het eerste wnt-maximum voor het mbo en hbo werd in 2013 vastgesteld op 198 duizend euro. In 2015 zakte die bovengrens met twintig mille, naar de huidige norm van het ministersloon.

Nieuwe bestuurders moeten zich meteen aan de norm houden. Voor de ‘oude garde’ gelden andere regels. Morrelen aan bestaande salarisafspraken kan niet zomaar. Daarom besloot het kabinet destijds dat topfunctionarissen eerst vier jaar lang hun beloning mogen houden. Daarna moeten ze stapsgewijs salaris inleveren.

Instellingsnorm

Vorig jaar heeft de overheid de derde stap gezet in de beteugeling van bestuursbeloningen. Op 1 januari 2016 is een complete salarisladder ingevoerd. Die geldt voor alle onderwijsinstellingen, van de kleinste basisschool tot de grootste universiteit.

Bestuurders van de kleinste instellingen mogen maximaal 106 duizend euro verdienen. Die ladder loopt op tot 179 duizend euro aan de top. Ook bij kleinere en middelgrote scholen verdienen flink wat bestuurders vooralsnog boven hun stand, blijkt uit een inventarisatie op basis van de jaarverslagen. Ook hier geldt weer een overgangsregeling.

Top 5: Kleinere en middelgrote instellingen boven instellingsnorm 2016
sector instelling naam bezoldiging 2016 boven norm 2016
hbo Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Van de Vijver 185.508 33.508
hbo Hotelschool Den Haag Stolte 159.886 31.886
mbo Roc Kop van Noord Holland De Wit 178.904 26.904
hbo NHTV Van Oorschot 177.984 25.984
mbo STC Group Gronsveld 177.603 25.603

Bron: Jaarverslagen 2016

AOb-bestuurder Douwe van der Zweep: “Goed om te zien dat het aantal topverdieners aan de bovenkant afneemt, maar het zou wel wat sneller mogen. De AOb heeft zich altijd hard gemaakt voor duidelijk afgebakende, wettelijke grenzen voor de beloning van bestuurders. Dankzij de nieuwe bezoldigingsladder mogen ook topfunctionarissen bij kleinere instellingen niet meer boven hun stand verdienen. Het is wel frustrerend dat het door het overgangsrecht nog jaren kan duren voordat het zover is.”

Volgende maand stuurt de minister van Binnenlandse Zaken een jaaroverzicht van de topinkomens-wet in het onderwijs en andere semi-publieke sectoren naar de Tweede Kamer.

Lees het hele artikel hier.

Bestuurders boven ministersnorm 2016
instelling naam bezoldiging 2016 opmerking
Roc van Amsterdam-Flevoland De Jaeger 225.769  
Hogeschool van Amsterdam/UvA* Amman 220.298 1-1-2017 teruggetreden
Roc van Amsterdam-Flevoland Wilcke 206.886  
Hogeschool van Amsterdam/UvA* De Jong 200.810 miv juni 2017 vz cvb HvA (na splitsing combibestuur UvA)
Fontys Meijer 199.905  
Avans Rüpp 199.770  
Inholland De Ranitz 199.473  
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Boele 198.264  
Roc West Brabant Kastelein 196.728 juli 2017 vertrokken
Roc van Amsterdam-Flevoland Vreugdenhil 195.871  
Saxion Boomkamp 195.717 vertrekt 1-1-2018
Avans Zijderveld 193.767  
Hogeschool Rotterdam Bormans 192.935  
Inholland Nollen 190.196  
Inholland De Deugd 188.716  
NHL Hus (a.i.) 188.300 tot april 2017
Hanzehogeschool Pijlman 188.045  
Roc Zadkine Verburgh 187.869 miv september 2017 vz HS Zuyd
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Van de Vijver 185.508  
Roc Midden Nederland Van Maanen 184.357  
Saxion Van Oldenziel 184.105  
ID College De Jong 183.000  
ID College Jelsma 183.000  
Fontys Welmers 181.913 vertrokken april 2017
Hogeschool Rotterdam Sanderman 181.873  
Hogeschool Utrecht Franken 181.058  
Hogeschool Rotterdam Roelof 180.888  
Noorderpoort Schuur 179.802  

Bron: Jaarverslagen 2016 | * Twee bestuurders combibestuur HvA/UvA hadden dientbetrekking HvA

Meer nieuws