De raad van toezicht heeft interim-bestuurder Mieke van den Broek per direct 'vrijgesteld van werk'.
De raad van toezicht heeft interim-bestuurder Mieke van den Broek per direct 'vrijgesteld van werk'.

Beeld: Pixabay

Bestuurder Waerdenborch aan de kant gezet onder druk personeel

Interim-bestuurder Mieke van den Broek is per direct ‘vrijgesteld van werkzaamheden’ bij openbare scholengroep de Waerdenborch. Onder druk van het onderwijspersoneel heeft de raad van toezicht dit besloten.

Met een brief informeert onderwijswethouder van de gemeente Rijssen-Holten, Bert Tijhof, de gemeenteraad over het besluit van de toezichthouders van de scholengroep voor vmbo, havo en vwo met twee vestigingen in Goor en Holten. Van den Broek had een contract tot 31 juli, maar hoeft niet meer te komen.

Verstoorde relatie

De wethouder schrijft dat er sprake is van ‘een ernstig verstoorde relatie’ tussen de raad van toezicht en de interim-bestuurder enerzijds en de medezeggenschapsraad anderzijds. Tijhof ontving eerder een petitie ondertekend door 150 personeelsleden waarin het vertrouwen werd opgezegd in bestuurder Van den Broek. Ook dreigde de personeelsgeleding van de mr met acties als er niks zou gebeuren. Die acties zijn nu van de baan. ‘De mr heeft positief gereageerd en heeft bevestigd dat er nu geen sprake meer zal zijn van acties’, schrijft de onderwijswethouder.

‘De mr heeft positief gereageerd en heeft bevestigd dat er nu geen sprake meer zal zijn van acties’

AOb-rayonbestuurder Philippe Abbing was zijdelings betrokken bij het conflict. “Ik kreeg vooral veel klachten binnen van leden en toen de personeelsraad met acties dreigde en een ultimatum stelde ben ik direct ingestapt, want dat is iets wat de bonden moeten uitroepen. Het kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben.” Abbing bevestigt dat de mr geen vertrouwen had in de bestuurder. “Van den Broek was een typische interimmer en had weinig aansluiting met de school. Ook werd niet duidelijk wat haar opdracht nu precies was. Intern werd er dan al gecommuniceerd over mensen die eruit moesten of over financiële uitdagingen, maar de bonden wisten daar dan nog niks van.”

Herstel

Het is nu zaak dat de relatie tussen de raad van toezicht en de mr wordt hersteld, vindt Abbing. “Dat is belangrijk voor de Waerdenborch.” In zijn brief schrijft onderwijswethouder Tijhof dat er drie vacatures komen in de raad van toezicht en dat er gewerkt moet worden aan het onderlinge vertrouwen. ‘Hier ligt een taak voor de nieuw te benoemen bestuurder en we vertrouwen erop dat die een en ander aanpakt in goed overleg met alle betrokken geledingen.’

Interim-bestuurder Van den Broek laat telefonisch weten dat ze geen commentaar wil geven op het besluit van de raad van toezicht. “Ik heb beroepsgeheim.”

Geldrop

Het is niet de eerste keer dat de interimmer is weggestuurd onder druk van het personeel. In maart vorig jaar gebeurde hetzelfde bij de Stichting Nutsscholen in Geldrop. Ook de voltallige raad van toezicht stapte toen op.

Meer nieuws