De Onderwijsinspectie onderzocht in oktober 2018 OGVO en publiceerde onlangs het rapport op hun website.
De Onderwijsinspectie onderzocht in oktober 2018 OGVO en publiceerde onlangs het rapport op hun website.

Beeld: Typetank

Bestuur OGVO krijgt onvoldoendes van Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie is zeer kritisch over het bestuur van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) en deelt in het laatste rapport verschillende onvoldoendes uit. Zo is er te weinig zicht op de onderwijskwaliteit, betrekt het bestuur de medezeggenschapsraad (mr) niet op tijd bij besluiten en is de samenwerking tussen de bestuurders en de drie middelbare scholen ondermaats.

Vorige week publiceerde de inspectie het onderzoeksrapport op zijn website. Bij OGVO is het al een tijdlang onrustig. De AOb hield vorig jaar nog een bijeenkomst waar zo’n 175 onderwijsmedewerkers bij waren onder schooltijd om te praten over de problemen met het taakbeleid, de angstcultuur en de naleving van de cao.

Loep

De inspectie nam OGVO vorig jaar oktober onder de loep. Het gaat om een regulier onderzoek: elk schoolbestuur wordt één keer in de vier jaar gecontroleerd. Naast het bestuur bekeken de inspecteurs ook van elke school één onderwijsafdeling, het Valuascollege (vmbo-b), het Blariacumcollege (vmbo g/t) en College den Hulster (vwo).

Veel zaken kunnen beter, zien de inspecteurs. Zo heeft het bestuur te weinig zicht op de onderwijsresultaten en de onderwijskwaliteit. Doelen en afspraken ontbreken om de onderwijskwaliteit te bewaken. Het is daardoor voor het bestuur onmogelijk aan te sturen op verbeteringen. Ook is er geen goed systeem van verantwoording naar het bestuur toe vanuit de drie middelbare scholen.

Tegenspraak

Het organiseren van tegenspraak en het delen van informatie met de raad van toezicht en de mr is ondermaats. Het bestuur voorziet de mr niet op tijd van informatie en betrekt de raad niet bij wijzigingen van het beleid of het opstellen ervan, zo concludeert de inspectie. Op het onderdeel financiën kan vooral de meerjarenbegroting beter. Het bestuur moet aangeven welke ontwikkelingen ze verwachten de komende vijf jaar.

Over het Valuascollege en het Blariacumcollege merkt de inspectie op, dat er onduidelijkheid is over de rollen binnen de schoolleiding. ‘Dit verstoort de besluitvorming en staat een transparante werkwijze en goede verantwoording in de weg’, aldus de inspectie.

In het rapport staat een rits afspraken waarmee OGVO aan de slag moet. Zo moet het bestuur vanaf 1 januari 2019 de gmr tijdig informeren. Voor 1 maart 2019 verwacht de inspectie een plan van aanpak voor de problemen met de kwaliteitszorg en ook het interne toezicht moet voor die maand op orde zijn.

Onderwijskwaliteit

Over de onderwijskwaliteit is de inspectie wel positief bij de onderzochte onderwijsniveaus. De kwaliteit van de lessen is goed en het personeel is betrokken.

AOb-rayonbestuurder Perry van Liempt vindt het een ‘pittig’ rapport. “Ik zie het als een bevestiging van wat wij als bond al langer aangeven.” De afspraak over de organisatiecultuur in het rapport vindt de rayonbestuurder herkenbaar. Daarin schrijft de inspectie: ‘Het bestuur zorgt dat in het eerste kwartaal van 2020 er een organisatiecultuur is waarbinnen transparantie, integer handelen en elkaar aanspreken op resultaten en gedrag herkenbare elementen zijn.’

“Het is erg als zoiets in een rapport staat”, zegt Van Liempt. “Al die tijd was er dus nog geen sprake van. Wel is het goed te zien dat het met de lessen op scholen wel goed gaat. Docenten leveren ondanks de lastige omstandigheden goed werk.” De eerste gesprekken met de nieuwe bestuurder noemt Van Liempt ‘veelbelovend’. “Alleen het moet nu omgezet worden in daden.”

Het schoolbestuur laat weten op hun website dat ze het inspectierapport ‘omarmen’ en hard bezig zijn met de verbeterplannen. ‘De basiskwaliteit van het onderwijs is op orde en OGVO heeft vertrouwen in de toekomst.’

Meer nieuws