Beste informateur: leraren verdienen meer aanzien

De dalende status van leraren onderstreept nog eens dat investeren in onderwijssalarissen hoognodig is. Dat schrijven AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen, Thijs Roovers en Jan van de Ven van PO in Actie.

Beste informateur,

De dalende status van leraren onderstreept nog eens dat investeren in onderwijssalarissen hoognodig is. Dat schrijven AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen, Thijs Roovers (PO in Actie) en Jan van de Ven (PO in Actie) aan de nieuwe informateur.

Het Maastrichtse onderzoeksinstituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) leverde vorige week het zoveelste bewijs dat een volgend kabinet stevig moet investeren in de onderwijsarbeidsmarkt. Het forse verval in status van leraren mag misschien ogen als een relatieve bijzaak, maar onderstreept de erosie van het mooiste beroep dat er is.

Het aanzien van leraren neemt in alle sectoren fors af, maar de status van basisschoolleraren is intussen vergelijkbaar met dat van een bedrijfsleider in een supermarkt of een secretaresse. Vooropgesteld: dat zijn mooie functies en er is niets mis met dat werk. Maar het zijn wel beroepen waarvoor geen voltooide hbo- of wo-opleiding noodzakelijk is. De vakken waarvoor dat wel geldt, staan met uitzondering van de gymleraar hoger in aanzien.

Uurloon

Het ROA vermoedt dat salaris een belangrijke graadmeter is voor de status van beroepen. Wat blijkt: omgerekend naar uurloon verdienen pabo-afgestudeerden minder dan alle andere starters met een hbo-diploma en blijft hun loon achter ten aanzien van starters in andere onderwijssectoren.

Tot nu toe blijven de meeste onderhandelende partijen sputteren als ze worden geconfronteerd met een pleidooi voor meer salaris en minder werkdruk. Een blok van 40 duizend mensen op de facebookpagina ‘PO in Actie’ en stevig onderbouwde investeringsagenda’s van de AOb op het punt van werkdruk en salaris waren nog niet het noodzakelijke duwtje dat VVD, CDA en D66 tot het inzicht bracht dat de dramatische arbeidsmarktscenario’s van Centerdata voor het primair onderwijs het beste kunnen worden beantwoord met robuuste maatregelen om enorme lerarentekorten af te wenden.

Randvoorwaarden

Misschien is dit rapport van het ROA dat wel. Natuurlijk: voor de status ga je niet het onderwijs in. We spreken liever van waardering. Die uit je niet door af en toe een complimentje te geven, maar door de juiste randvoorwaarden te scheppen waarmee we ons werk kunnen doen: maak op de begroting ruimte voor meer ondersteuners en pak het salaris grondig aan. Alleen met een gezonde werklast en een salaris dat kan concurreren met hoogopgeleiden elders kunnen onze lerarenopleidingen de boer op met een verhaal richting studiekiezers dat meer mensen lokt dan de geboren leraren die nu worden opgezadeld met veel te veel werk en een salaris waarmee je op veel plaatsen niet aan een hypotheek kunt komen.

Meer nieuws