Volgens de jaarrekeningen zijn tussen 2012 en 2016 de inkomsten uit ouderbijdragen met 30 procent gegroeid van 67 naar 87 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen zijn tussen 2012 en 2016 de inkomsten uit ouderbijdragen met 30 procent gegroeid van 67 naar 87 miljoen euro.

Beeld: Typetank

Belang ouderbijdragen steeds groter

Met een ouderbijdrage krijgt een kleine groep scholen er bovenop de rijksbijdrage gemiddeld 10 procent aan inkomsten bij. Ouders die kleinere klassen willen, moeten betalen.

‘De afgelopen jaren is er enorm door de overheid op het onderwijs bezuinigd’, en daarom vraagt een algemeen bijzondere school voor de vakleerkrachten en kleine klassen een vrijwillige ouderbijdrage van meer dan duizend euro. Een andere roept ouders op om vrijwillig drieduizend euro over te maken als zij gebruik willen maken van het hoogbegaafdenonderwijs in zeer kleine groepen.

Ze vielen op in het lumpsum-onderzoek: de scholen die fors meer uitgeven aan personeel. Het gaat vooral om schoolverenigingen, vrije scholen en scholen met een speciale pedagogische aanpak. Ze willen meer, en vragen dat aan de ouders. En er zit een stijging in. Volgens de jaarrekeningen zijn tussen 2012 en 2016 de inkomsten uit ouderbijdragen met 30 procent gegroeid van 67 naar 87 miljoen euro.

Trend

Daar zit wat vervuiling in: er zijn internationale scholen waar het eerder lesgelden zijn. Er zijn scholen die de overblijfkosten als ouderbijdrage tellen. Er zijn scholen die ook de prijzige buitenschoolse opvang hebben meegenomen. Maar wat overblijft is een duidelijke trend: ouderbijdragen worden op algemeen bijzondere en vrije scholen steeds belangrijker.

De verschillen per schoolbestuur zijn groot. De ouderbijdrage is bij de meeste scholen een paar tientjes, gemiddeld maar 1 procent is van de rijksbijdrage. Bij de kopgroep ligt die op 10 tot 30 procent. Soms gaat het om een vast bedrag, soms om een bedrag naar inkomen. Bij de kopgroep van 82 besturen gaat het om 26 miljoen euro.

Lees het hele artikel uit het Onderwijsblad over de ouderbijdragen via deze link.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER