Inke Wentink organiseert de eerste AOb-conferentie voor onderwijspersoneel dat leerlingen ondersteunt, zoals ib'ers, remedial teacher en zorgcoördinatoren.
Inke Wentink organiseert de eerste AOb-conferentie voor onderwijspersoneel dat leerlingen ondersteunt, zoals ib'ers, remedial teacher en zorgcoördinatoren.

Beeld: Rob Niemantsverdriet

Begeleiders en ondersteuners verdienen meer aandacht

‘Jonkies’, directeuren, gereformeerden, postactieven: ze hebben allemaal een eigen AOb-groep. Voor begeleiders en ondersteuners komt die er ook, zegt Inke Wentink, voorzitter van het sectorbestuur PO.

Nog een apart clubje erbij binnen de club. Waarom dat?
“Begeleiders en ondersteuners krijgen nu niet altijd de aandacht die ze verdienen. Ze hebben zo hun eigen specifieke thema’s. Zoals bijvoorbeeld in het primair onderwijs. Daar zijn het leerkrachten met een taak, of is het een aparte functie.”

Hoe ziet de AOb dat het liefst?
“We zien beide soorten aanstellingen terug in het onderwijs en dat is goed, zolang het goed geregeld is. Natuurlijk horen we ook graag wat de intern begeleiders (ib’ers) er zelf van vinden. Niet alleen hierover, maar ook over allerlei andere onderwerpen die voor deze doelgroep van belang zijn. Zoals bijvoorbeeld passend onderwijs.”

Hoe ga je dat organiseren?
“We organiseren op 25 januari in Utrecht om te beginnen de allereerste conferentie voor begeleiders en ondersteuners. Waarschijnlijk starten we daarna met een nieuwsbrief voor deze doelgroep.”

Zeker om nieuwe AOb-leden te werven?
“Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden, zoals we ook graag leden behouden. Dat willen we doen door deze doelgroep een eigen gezicht te geven binnen de AOb. Zodat duidelijker wordt wat we al voor ze doen, maar ook wat we nog voor ze kunnen doen.”

Om hoeveel mensen gaat het in het hele onderwijs?
“Dat zijn er al gauw tienduizenden. Zorgcoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers, studiebegeleiders. Alle mensen die ondersteuning bieden aan leerlingen met leerproblemen, sociale problemen of gedragsproblemen of aan leerkrachten die deze groep in de klas hebben.”

Waarom staat de voorzitter van het sectorbestuur PO nu voor dit karretje?
“Ik ben al een jaar of twintig kleuterjuf, maar heb wel de opleiding gehad voor ib’er. Ik wil het later nog wel worden.”

Vertel eens over de komende conferentie?
“Die organiseer ik samen met Ellen Scholten, hoofdbestuurder PO en Monique van Driel, een ib’er uit Rotterdam en lid van het sectorbestuur PO. Wij hebben een bewezen staat van dienst, we organiseerden al drie keer de succesvolle conferentie ‘Gedrag Mag!’, waarvan twee keer een volle bak met 170 zeer tevreden deelnemers. Bij de Conferentie Begeleiden en Ondersteunen zijn straks honderd deelnemers welkom. We houden de conferentie in het AOb-kantoor in Utrecht en daar kunnen we niet meer mensen herbergen.”

Hoe ga je in gesprek met mensen die zich niet of moeilijk verplaatsen in een ander?

En over het programma?
“We beginnen met een plenaire lezing van docent en onderzoeker Ronald Hunnenman van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij komt met handreikingen voor het werken met ‘sociaal slechtzienden’: hoe ga je het best in gesprek met mensen die zich niet of moeilijk verplaatsen in een ander? Daarna zijn er dertien workshops, sectorspecifiek en sectoroverstijgend. Ik verheug me op workshops over de ib-waaier en eigenaarschap: het nemen van verantwoordelijkheid. En ik kijk uit naar een workshop van iemand met diverse functiebeperkingen. Zij komt praten over waar zij tegenaan liep in haar schoolloopbaan.”

Inschrijven voor de conferentie kan via AOb-events.nl.

Meer nieuws