De Maria Montessorischool in Den Haag is blij met de uitspraak van het gerechtshof.
De Maria Montessorischool in Den Haag is blij met de uitspraak van het gerechtshof.

Beeld: Pixabay

‘Basisschool discrimineerde niet met klassenfoto’

De openbare Maria Montessorischool in Den Haag discrimineerde niet toen de schoolfotograaf in 2015 langskwam op de eerste dag van het offerfeest, een belangrijk islamitisch feest. Islamitische leerlingen waren vanwege het feest vrij en konden daarom niet op de klassenfoto.

Dat oordeelde het Haagse gerechtshof onlangs. De school is blij met de uitspraak.

Twee zusjes uit een islamitisch gezin konden niet op de klassenfoto omdat zij vrij waren vanwege het offerfeest. De ouders van de meisjes vonden dat discriminatie en eisten een schadevergoeding.

Schadevergoeding

De kantonrechter gaf de ouders in eerste instantie gelijk en kende een schadevergoeding van 250 euro per kind toe. Door de schoolfotograaf op een dag van het offerfeest te laten komen zijn vooral de leerlingen met een islamitische achtergrond de dupe en ‘beperkt in de mogelijkheid van die dienst gebruik te maken’, aldus de kantonrechter.

De scholenstichting Haagse Scholen, waar de basisschool onder valt, ging tegen de uitspraak in hoger beroep en kreeg dit maal gelijk. In het vonnis houdt het gerechtshof rekening met de alternatieven die de basisschool bood zodat de kinderen alsnog op klassenfoto’s zouden staan. Er is sprake geweest van een ‘onbedoeld ongelukkige uitkomst van een planning’, aldus het gerechtshof. De school wilde zelf ook dat alle leerlingen op de foto stonden en kwam er te laat achter dat het offerfeest een dag later was dan de school dacht. De gemaakte afspraak met de schoolfotograaf kon toen niet meer worden verzet.

Compenseren

Daarop heeft de school, volgens het gerechtshof, genoeg gedaan om alsnog te zorgen dat de kinderen op de foto konden. Zo heeft de school het bezoek van de fotograaf vervroegd naar acht uur ’s ochtends. Ook heeft de adjunct-directeur, die amateur fotograaf is, in oktober 2015 nieuwe klassenfoto’s gemaakt. Deze foto’s zijn gratis aan ouders gegeven. In november is de schoolfotograaf nog een keer langs geweest voor individuele foto’s van de twee kinderen.

De school heeft genoeg gedaan om de planningsfout te compenseren. Er is daarom geen sprake van discriminatie, aldus het hof.

Blij

‘Wij zijn blij met de uitspraak en duidelijkheid’, laat de school in een verklaring weten. ‘Desondanks is het spijtig dat het noodzakelijk is geweest om een dergelijk traject te moeten doorlopen’, aldus de school.

Meer nieuws