Het lerarentekort is weer zo’n 5 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek.
Het lerarentekort is weer zo’n 5 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek.

Beeld: Fred van Diem

Basisscholen zoeken nog 4200 nieuwe collega’s

Basisscholen komen voor na de zomervakantie nog 3500 leerkrachten, 400 ondersteuners en 320 schoolleiders tekort. Dat blijkt uit onderzoek van Duo Onderwijsonderzoek in opdracht van de PO-raad.

Uit het onderzoek onder driehonderd schoolbesturen blijkt dat het lerarentekort weer zo’n 5 procent is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Een deel van de vacatures zal in de zomer op de valreep nog wel worden ingevuld, al geven schoolbesturen aan daar steeds meer moeite mee te hebben. De besturen verwachten voor 1400 vacatures helemaal geen leraren te kunnen vinden. Naast leraren kampen scholen ook met een tekort aan schoolleiders en onderwijsondersteuners. Zo dreigt bijna één op de twintig scholen straks geen schoolleider te hebben.

Stagiairs

Dat scholen en besturen zich in bochten wringen om de problemen het hoofd te bieden, blijkt uit de maatregelen die zij nemen. Een op de vier schoolbesturen met tekorten geeft aan noodgedwongen onbevoegden voor de klas te zetten. Ook worden – vaker dan vorig jaar – stagiairs van de lerarenopleidingen voor de groep gezet. En oudere leraren wordt gevraagd om later met pensioen te gaan. De helft van de besturen verwacht ook komend schooljaar af en toe klassen naar huis te zullen moeten sturen.

Het lerarentekort komt het hardste aan bij de meest kwetsbare leerlingen

Opvallend is dat, in vergelijking met 2018, het tekort op sommige scholen harder toeslaat dan op andere. ‘Wij weten uit de praktijk dat het lerarentekort het hardste aankomt op scholen met kwetsbare kinderen’, schrijft de PO-raad op zijn site. ‘Het voortgezet speciaal onderwijs verliest bijvoorbeeld leraren aan het reguliere voortgezet onderwijs, omdat zij daar beter worden betaald. Hiermee groeien de verschillen tussen scholen en daarmee groeit ook de kansenongelijkheid voor leerlingen.’

Salaris

De besturen geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs door de personeelstekorten onder druk komt te staan. Zo meldt 60 procent van de schoolbesturen dat er minder tijd is voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. ‘Dit is funest voor de leerlingen, hun toekomst staat op het spel’, stelt de PO-raad. ‘Het moet aantrekkelijker worden om leraar te worden. Dat betekent zorgen voor meer en diverse opleidingsroutes, meer doorgroeimogelijkheden en een eerlijk salaris voor alle werknemers.’

Noodpakket

Om het nijpende lerarentekort en de hoge werkdruk in zowel primair als voortgezet onderwijs het hoofd te bieden, is een noodpakket nodig van 423,5 miljoen euro, bepleitten onderwijsvakbonden en werkgevers in het basis- en voortgezet onderwijs vorige week. Daarmee kan worden gezorgd voor eerlijkere salarissen in het primair onderwijs, verbetering van arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs en verlaging van de werkdruk voor álle leraren.

 

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER