Vraag aan jouw schoolbestuur wat ze willen doen met het incidentele geld dat OCW deze maand uitkeert.
Vraag aan jouw schoolbestuur wat ze willen doen met het incidentele geld dat OCW deze maand uitkeert.

Beeld: Typetank

‘Bang dat geld uit convenant in grote pot verdwijnt’

Deze maand maakt het ministerie van Onderwijs de 150 miljoen euro incidenteel geld uit het convenant over aan de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. AOb-bestuurder Henrik de Moel wil docenten hierop wijzen: “Ik ben bang dat het geld in een grote pot verdwijnt. Ga op jouw school na waar jullie als onderwijspersoneel het geld aan willen besteden.”

Begin november zegde onderwijsminister Arie Slob 460 miljoen euro toe voor het primair en voortgezet onderwijs. Een groot deel van dit geld is eenmalig en kunnen scholen inzetten om de werkdruk te verlichten, zij-instromers te begeleiden of de lerarentekorten te bestrijden. Afgesproken is dat scholen het geld in 2020 en 2021 besteden. De AOb keerde zich -uiteindelijk- tegen dit convenant van de minister, vooral omdat het gaat om eenmalig geld.

Inspraak

AOb-bestuurder De Moel wijst erop dat –anders dan in het primair onderwijs- in het convenant voor het vo staat dat het geld aan de schoolbesturen wordt uitgekeerd. “Ik ben bang dat het in een grote pot verdwijnt. In het convenant staat namelijk alleen dat onderwijzend personeel ‘actief betrokken’ moet worden. Alleen, wat is actief? En waarom mogen onderwijsondersteuners er niet over meepraten? Onze leden geven aan dat ze weinig vertrouwen hebben dat het geld goed terechtkomt.”

De Moel zou hier veel liever cao-afspraken over maken met de werkgeverskoepel VO-raad zodat vastligt dat het geld goed wordt besteed. “Het geld is er namelijk wél door de acties en stakingen gekomen. En collega’s zijn daarvoor soms ook op hun salaris gekort.”

‘Ik ben bang dat het in een grote pot verdwijnt’

Medezeggenschapsraad

De Moel raadt het personeel dan ook aan om nu naar hun medezeggenschapsraad te stappen. “Laat de mr weten dat het personeel over de besteding van dit geld moet meedenken en maak met je collega’s plannen. De mr moet zich zonder inspraak van het personeel nergens op vastleggen. Dit geld is bedoeld voor de collega’s. We hebben hier keihard actie voor gevoerd.”

Meer nieuws