Bij het Nordwin College staan banen op de tocht
Bij het Nordwin College staan banen op de tocht

Beeld: Google Maps

Banen op de tocht bij aoc Nordwin College

Het Friese Nordwin College is vanwege financiële problemen door de Onderwijsinspectie onder verscherpt toezicht geplaatst. Het interim-bestuur wil enkele tientallen banen schrappen.

Het rommelt al een tijdje bij het agrarisch opleidingscentrum dat groen onderwijs verzorgt aan 3400 vmbo- en mbo-leerlingen in onder meer Sneek, Leeuwarden en Heerenveen. Zo stonden de raad van toezicht en bestuurder Ton Stierhout tegenover elkaar in de rechtszaal, nadat Stierhout eind vorig jaar naar huis was gestuurd vanwege verschil van inzicht over de toekomst van de school. Na jaren van groei wordt het Nordwin College geconfronteerd met dalende leerlingaantallen.

Verbaasd

Begin dit jaar stelde de raad van toezicht interim-bestuurder Ilona Dulfer aan, die deze week een verbeterplan naar de Onderwijsinspectie stuurt. Ze wil ‘ergens tussen de vijftien en vijfentwintig’ voltijdbanen schrappen zonder gedwongen ontslagen, zegt ze tegen de Leeuwarder Courant, zodat er na dit jaar weer zwarte cijfers worden geschreven.

De AOb is voor het weekend globaal ingelicht, maar AOb-rayonbestuurder Hayo Bohlken heeft nog niks zwart op wit gezien. “Veel vragen konden nog niet worden beantwoord. Ze waren nog druk bezig om de actuele gegevens op een rij te krijgen”, zegt Bohlken. “Dus ik ben wel een beetje verbaasd over de uitspraken in de krant.”

Op 25 april staat er een vervolgoverleg gepland. Rond die tijd zal er een ledenbijeenkomst worden gehouden om personeelsleden verder te informeren. Er moet een plan op tafel komen om de gevolgen van de bezuiniging op te vangen, vindt Bohlken. “Het gaat om een groot aantal banen. ”

Er moet een plan op tafel komen om de gevolgen van de bezuiniging op te vangen, vindt AOb-rayonbestuurder Hayo Bohlken

Tekort

Vorig jaar werd duidelijk dat het exploitatieverlies over 2017 veel groter zou uitpakken dan gedacht. Bijgestelde cijfers die de inspectie onder ogen kreeg, wezen op een tekort van ruim drie procent waar aanvankelijk een minnetje van één procent verwacht werd. Ook voor 2018 en later kwam de begroting in het rood.

In 2016 stak het Nordwin College zich flink in de schulden door voor 7,5 miljoen euro aan leningen af te sluiten, bedoeld om te investeren in huisvesting. Die leningen moeten in 2025 afgelost zijn.

Door de schuldenlast nam het banksaldo in één klap toe, maar verslechterde de solvabiliteit (een indicatie van de financiële gezondheid op langere termijn). Daarnaast heeft de instelling sinds dat jaar een krediet van 2,2 miljoen euro, waarmee de school tijdelijk een saldotekort zou kunnen opvangen.

Meer nieuws