Beeld: Typetank

Arbodiensten zien hoogste stijging ziekmeldingen in onderwijs ooit

Onderwijspersoneel in het basisonderwijs en op middelbare scholen meldde zich afgelopen maand meer dan twee keer zo vaak ziek als andere werknemers in Nederland. Arboned, de dienst die deze verzuimcijfers presenteert, spreekt van een ‘recordstijging’ in het onderwijsverzuim in november, vergeleken met oktober.

Het aantal ziekmeldingen in het hele onderwijs steeg met 77 procent in november, meldt Arboned. Bij een uitsplitsing van de onderwijs-cijfers, spannen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs de kroon met een toename van 119 procent en 71 procent in het aantal ziekmeldingen.

Eruit springen

“Het is de hoogste stijging die wij ooit hebben gemeten voor het onderwijs”, laat Claudia Sedney, een woordvoerder van Arboned weten. “Het onderwijs sprong er deze keer echt uit. Eind november nam het kabinet maatregelen tegen corona. Waarschijnlijk zien we dat later weer terug in de cijfers. In januari zullen die dan lager zijn.”

‘Het is de hoogste stijging die wij ooit hebben gemeten voor het onderwijs’

De cijfers zijn gebaseerd op het bestand van de arbodiensten Arboned en HumanCapitalCare. Zij staan ook schoolbesturen bij in het onderwijs bij de begeleiding van zieke werknemers. Van het hele onderwijsbestand dat de arbodiensten hebben, beslaat de helft het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs (inclusief een paar roc’s). In een kwart van de portefeuille zit het hoger onderwijs en een even groot deel staat voor ‘overig’.

De dienst ziet al vanaf september een stijging in het ziekteverzuim bij het onderwijs. En dat terwijl meestal juist in november een stabilisering te zien is, volgens de woordvoerder. “Het stabiliseert nu niet, maar het stijgt heel sterk. Dit geldt overigens voor alle sectoren. Het ziekteverzuim ligt fors hoger dan in 2019 en 2020.”

Het gemiddelde verzuimpercentage in het hele onderwijs was in november 6,2 procent. In de maand ervoor was het nog 4,8 procent. Met een verzuimpercentage van 9,6 procent, een ruime verdubbeling in vergelijking met oktober, noteerde het primair onderwijs de hoogste cijfers. Dit cijfer laat zien dat van elke tien werkdagen er bijna één werkdag wordt verzuimd. Het voortgezet onderwijs noteerde 8 procent verzuim. Ook de stijging was bij het primair onderwijs het grootst.

Naast de ziekmeldingen laten ook de rapportages van het ministerie van Onderwijs zien dat flink meer basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs de deuren sloten in november. In week 45 (vanaf 8 november) schiet de grafiek omhoog en sloten 17 vestigingen helemaal de deuren, de week erna 30 en in week 47 waren het er ook 30.

‘Het verzuim is in het onderwijs veel hoger dan je zou willen. Voor de nieuwe minister zal op nummer één moeten staan om het lerarentekort aan te pakken’

Onwerkbare situatie

De cijfers verbazen AOb-voorzitter Tamar van Gelder niet. “Wij zien al een tijd lang dat er sprake is van een onwerkbare situatie in het onderwijs. Dat komt al door het lerarentekort en doordat de werkdruk hoog is. Onderwijspersoneel moet werk van elkaar overnemen en er is een groter risico op uitval. Daar bovenop komt dan nog corona en alle regels en de griep. Het verzuim is in het onderwijs veel hoger dan je zou willen, van normaal onderwijs is geen sprake meer. Voor de nieuwe minister zal op nummer één moeten staan om het lerarentekort aan te pakken.”

Samen bereiken we weer. Word lid of maak collega’s lid van de AOb. 

Meer nieuws