AOb-leden geven de bewindslieden van onderwijs rapportcijfers. Arie Slob (ChristenUnie) scoort een 4,3. Zijn collega Ingrid van Engelshoven (D66) krijgt met een 4,9 een iets hoger rapportcijfer.
AOb-leden geven de bewindslieden van onderwijs rapportcijfers. Arie Slob (ChristenUnie) scoort een 4,3. Zijn collega Ingrid van Engelshoven (D66) krijgt met een 4,9 een iets hoger rapportcijfer.

Beeld: Rijksoverheid

AOb’ers mild over kabinet, negatief over onderwijsbeleid

AOb-leden zijn erg negatief over het onderwijsbeleid van het kabinet en waarderen dat met een 3,7. Het vorige kabinet Rutte-II kreeg daar nog een 4,8 voor.

De mix van investeringen en het doorzetten van de doelmatigheidskorting wordt in de open antwoorden door AOb-leden in de verkiezings-enquête vaak gehekeld. Het schrappen van dividendbelasting, maar niet voldoende investeren in onderwijs, valt ook slecht. Toch kan het totale kabinetsbeleid rekenen op een 5,3. Dat is slechts 0,1 punt minder dan Rutte-II.

De rapportcijfers voor de bewindslieden wijken nauwelijks af van hun voorgangers. Ingrid van Engelshoven (D66), minister van het mbo en het hoger onderwijs, doet het met een 4,9 ietsje beter dan haar voorganger Jet Bussemaker (PvdA) die een 4,8 scoorde. Overigens lijkt Van Engelshoven nog niet zo bekend: veel deelnemers lieten de vraag van het rapportcijfer voor deze minister open. Arie Slob (ChristenUnie) krijgt een 4,3 terwijl Sander Dekker (VVD) een 4,1 kreeg. Eindoordeel van alle rapportcijfers is en blijft: dat kan beter.

Eindoordeel AOb-leden

Het Onderwijsblad vroeg onderzoeksbureau Regioplan de stemming onder de leden te peilen. Hieronder staan de rapportcijfers die AOb-leden geven aan het kabinet Rutte-III en de twee ministers. In de enquête vroeg de AOb ook aan de leden naar het stemgedrag in verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

AOb-leden zijn erg negatief over het onderwijsbeleid van het kabinet en waarderen dat met een 3,7.

Meer nieuws