Het aantal lesuren van mbo-docenten moet de komende jaren flink worden teruggebracht. Daar moet in de nieuwe cao een eerste stap voor worden gezet.
Het aantal lesuren van mbo-docenten moet de komende jaren flink worden teruggebracht. Daar moet in de nieuwe cao een eerste stap voor worden gezet.

Beeld: Paul Posse/TechniekBeeldbank.nu

AOb zet in op maatregelen om werkdruk te verlichten in mbo

Een hoger salaris en minder werkdruk in het mbo. Het aantal lesuren van docenten moet de komende jaren flink worden teruggebracht. Daar moet in de nieuwe cao-mbo een eerste stap voor worden gezet, volgens AOb-bestuurder mbo Tamar van Gelder. Ook starters zouden minder lessen moeten geven in de eerste twee jaar van hun carrière zodat ze niet vroegtijdig afhaken.

De inzet van de AOb en de andere bonden is afgelopen woensdag overhandigd aan de werkgevers. Na bijeenkomsten in het hele land heeft de AOb-sectorraad ingestemd met de inzet voor de nieuwe ronde cao-onderhandelingen.

De onderhandelaars hebben de inzet verdeeld in doelen voor de korte termijn, in 2018, en voor de lange termijn. “Willen we de hoge kwaliteit van het mbo op peil houden dan moet er nu geïnvesteerd worden in maatregelen tegen werkdruk”, zegt AOb-bestuurder Van Gelder. “Er moet ruimte en tijd komen voor innovatie, ontwikkeling en waardering van het personeel.”

Werkdrukverlichting en salaris zijn belangrijke thema’s. Het loon van het mbo-personeel moet echt omhoog, volgens Van Gelder. “Zeker als we te maken krijgen met lerarentekorten op termijn. De salarissen lopen steeds verder achter in vergelijking met andere hbo-functies. Onze looneis komt voor 2018 uit op 3,5 procent.”

Cruciale taken

Er moeten afspraken voor werkdrukverlichting komen. Het doel voor de lange termijn is 20 procent lesreductie, zo blijkt uit de cao-inzet van de AOb. “Nu komen alle andere cruciale taken voor het onderwijs namelijk zwaar in de verdrukking”, zegt Van Gelder. “Het gaat dan bijvoorbeeld om examinering, het bedenken van nieuwe lessen, stagebegeleiding en loopbaanbegeleiding. Maar ook het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven komt nu in de verdrukking, terwijl dat heel belangrijk is voor het beroepsonderwijs”

AOb-bestuurder Tamar van Gelder: “Willen we de hoge kwaliteit van het mbo op peil houden dan moet er nu geïnvesteerd worden in maatregelen tegen werkdruk.”

Bij deze cao-onderhandelingen wil de AOb zorgen dat er een afspraak in de cao komt dat het aantal uren les stapsgewijs wordt teruggeschroefd. Van Gelder: “Om dit te realiseren moet er extra financiering komen en dan kost het vervolgens tijd om het in te voeren. Maar we moeten met deze nieuwe cao wel een eerste stap richting een verlaging van het maximum lesuren zetten.”

Starters

In de cao-inzet hebben de onderhandelaars ook oog voor startende docenten. “Zij moeten behouden blijven voor de sector”, zegt Van Gelder. De beginnende docenten zouden daarom in de eerste twee jaar van hun carrière minder lessen moeten geven, zodat ze minder wordt belast. “Deze groep heeft het extra zwaar en haakt vaak af vanwege de enorme werkdruk. De vrijgevallen uren moeten daarom niet niet ingevuld worden met andere taken”, zegt Van Gelder. Bovendien wil de bond dat de starters allemaal een coach krijgen bij wie ze met vragen terechtkunnen.

De onderhandelaars willen ook dat het doorstromen van docenten en andere medewerkers in het mbo naar hogere salarisschalen, de functiemix, op elke mbo-instelling gerealiseerd wordt. “Nu blijven deze ambities steeds achterlopen”, zegt Van Gelder. “Dat moet echt anders als we goede carrièreperspectieven willen behouden.”

Op 1 november zijn de nieuwe cao-onderhandelingen begonnen.

Wat zijn de eisen van de AOb voor een nieuwe cao in het mbo? Een paar punten op een rij:

  • Alle mbo-docenten, onderwijsondersteuners en stafmedewerkers moeten een individueel scholingsbudget krijgen.
  • De schoolbestuurders moeten volledig financieel verantwoordelijk zijn voor de premie van zieke werknemers: de WGA-premie (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De premie stijgt omdat er nog veel verbetering mogelijk is als het gaat om preventie, re-integratie en begeleiding. Dit moeten schoolbesturen niet verhalen op werknemers.
  • Verhoging van de toelage voor mbo-personeelsleden die EHBO’er zijn op hun school.
  • Over het persoonlijk budget van 50 uur per schooljaar is veel onduidelijkheid. De AOb wil dat dit beter wordt omschreven in de cao. Het moet duidelijk zijn dat een werknemer zelf mag bepalen welke werkzaamheden hij wil uitvoeren en wanneer en waar hij dat wil doen.
  • Lees de complete AOb-inzet met alle details via dit PDF-document.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER