Beeld: Pixabay

AOb wil gelijke beloning flexibel en vast werk in hbo

De AOb heeft vanmiddag de inzet voor nieuwe cao-onderhandelingen in het hbo uitgewisseld met de Vereniging Hogescholen. De grote thema’s zijn: werkdruk, salaris en flex.

De echte onderhandelingen starten begin 2018 en de bonden hopen uiteindelijk een cao af te sluiten voor één jaar. “Ook in het hbo komt er een gevecht om talent”, zegt Roelf van der Ploeg die namens de AOb onderhandelt voor de cao-hbo. “Er moeten zaken aangepakt worden, zodat het aantrekkelijk blijft om in de sector te werken.”

Salaris is een belangrijk punt. De AOb eist een structurele salarisverhoging van 3,5 procent. “Het salaris moet recht doen aan het onderwijspersoneel en aan de jarenlange achterstand”, zegt Van der Ploeg.

Terugdringen flexwerk

De AOb wil ook het flexwerk in het hbo terugdringen. Van der Ploeg: “In de huidige cao staat een preambule met prachtige intenties. Alleen dit heeft niet tot een daling geleid van flexwerk.” Veel medewerkers met tijdelijke contracten leidt tot een hogere werkdruk bij hbo-docenten in vaste dienst. “Zij moeten een carrousel aan tijdelijke collega’s inwerken. En het is simpel: studenten hebben baat bij vaste gezichten. Hogescholen gebruiken flexwerk te vaak om risico’s op individuen af te schuiven.”

AOb-onderhandelaar Roelf van der Ploeg: “Flexwerk leidt tot een hogere werkdruk bij hbo-docenten. Zij moeten een carrousel aan tijdelijke collega’s inwerken. En het is simpel: studenten hebben baat bij vaste gezichten.”

Uitzendkrachten moeten volgens de bond evenveel verdienen als iemand in vaste dienst. Zo moeten deze medewerkers onder de pensioenregeling van het ABP vallen. “Schoolbesturen betalen dan ongeveer 15 procent meer voor een uitzendkracht. Het maakt flexwerk duurder, precies wat we willen en wij willen een gelijk loon voor hetzelfde werk als mensen in vaste dienst.”

In de inzet heeft de AOb ook ideeën voor werkdrukverlichting. “De hoge werkdruk blijft een probleem”, zegt de AOb-onderhandelaar. De AOb wil daarom in de nieuwe cao vastleggen dat startende docenten het eerste jaar minder voor de klas staan: maximaal 660 minuten per week. Langzaam loopt dat op in de loop der jaren.

Roosters

“We willen ook duidelijke kaders rondom inroosteren en dan met name de aansluiting van lessen”, zegt Van der Ploeg. Het kan nu zo zijn dat een docent ’s ochtends lesgeeft, ’s middags vrij is en nog avondcolleges moet geven. “Dan ben je de hele dag in touw, maar de werkgever noteert acht uur werk omdat je ‘vrij’ bent geweest. Vaak zijn docenten de sluitpost bij roosters, niet overal maar we zien dat het voorkomt.”

De bonden zouden ook graag met de werkgeversorganisatie afspraken maken over het geld dat vrijkomt doordat het leenstelsel is ingevoerd. “De intentie is dat het naar het primaire proces gaat, maar dat willen wij graag op papier hebben staan.”

Werkgevers

De werkgevers in het hbo lieten ook hun inzet weten voor de nieuwe cao-onderhandelingen. Van der Ploeg: “Hun inzet wijkt erg af van onze. Vooral opvallend is dat de Verenging Hogescholen een tweejarige cao willen afsluiten, maar dat de loonparagraaf ontbreekt. Het zal dus nog de nodige onderhandelingen vergen.”

Meer weten over de inzet van de AOb voor de nieuwe cao-onderhandelingen? Lees de brief met alle details via deze link. 

Meer nieuws