Een loonsverhoging van 5 procent, de loonkloof dichten en kijken naar de functiebeschrijvingen van oop'ers en schoolleiders. Dat zijn punten waar de AOb-onderhandelaars zich tijdens de nieuwe cao-onderhandelingen in 2019 hard voor gaan maken.
Een loonsverhoging van 5 procent, de loonkloof dichten en kijken naar de functiebeschrijvingen van oop'ers en schoolleiders. Dat zijn punten waar de AOb-onderhandelaars zich tijdens de nieuwe cao-onderhandelingen in 2019 hard voor gaan maken.

Beeld: Typetank

AOb wil 5 procent meer loon in cao primair onderwijs 2019

De AOb wil in de volgende ronde cao-onderhandelingen de loonkloof met het voortgezet onderwijs verder dichten en 5 procent loonsverhoging voor al het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. “We blijven actievoeren, want er is extra geld nodig van het kabinet”, zegt AOb-bestuurder Eugenie Stolk.

De huidige cao primair onderwijs loopt af op 1 maart 2019. Gisteren wisselden de cao-onderhandelaars van de verschillende onderwijsbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en de werkgeversorganisatie PO-raad, hun inzet uit.

In de huidige cao werd de laagste LA-salarisschaal voor leerkrachten afgeschaft. Alle leraren gingen naar een hogere salarisschaal. De loonkloof met het voortgezet onderwijs is daarmee nog niet helemaal gedicht. De AOb-onderhandelaars willen die kloof wel dichten, zo staat in de cao-inzet van de AOb. Daarvoor is nog 560 miljoen euro extra nodig. “We moeten daarvoor doorgaan met actievoeren. Zeker omdat onderwijsminister Slob aangeeft dat hij geen extra geld beschikbaar stelt”, zegt Stolk.

AOb-bestuurder Eugenie Stolk: ‘We moeten doorgaan met actievoeren. Zeker omdat onderwijsminister Slob aangeeft dat hij geen extra geld beschikbaar stelt’

Oop’ers en schoolleiders

De onderhandelaars van de AOb zetten in op een loonsverhoging van 5 procent voor al het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. Ook willen de onderhandelaars de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en schoolleiders onder de loep nemen. “Dit deden we afgelopen jaar bij de leerkrachten”, zegt Stolk. “We willen kijken of ze een eerlijke beloning krijgen voor het werk dat ze doen. Zij zijn nu aan de beurt.”

Scholingsbudget

Een individueel scholingsbudget is een ander belangrijk punt in de cao-inzet van de AOb. “We willen dat iedereen met een voltijdbaan 500 euro (de rest naar rato) krijgt om scholingen en cursussen te volgen”, zegt AOb-bestuurder Stolk. Nu is er ook een scholingsbudget, maar dit wordt per jaar verdeeld over het schoolteam. “Dan krijgt een schoolteam 3000 euro om te verdelen, maar vaak moet je dan veel overleggen. Een individueel budget is makkelijker en professionalisering hoort bij het vak.”

Download de hele cao-inzet met alle punten waar AOb-bestuurder Eugenie Stolk en AOb-sectorbestuurder Anton Bodegraven voor gaan onderhandelen via deze link.

Meer nieuws