Beeld: Tweede Kamer

AOb: ‘Vier maatregelen om mbo aantrekkelijk te maken’

Meer tijd voor ontwikkeling en innovatie voor mbo-docenten, en een beter carrièreperspectief. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het mbo. De AOb vraagt de Kamerleden op vier maatregelen te focussen.

“Mbo-teams moeten meer regelruimte krijgen”, zegt Van Gelder. “Ze moeten zelf een goed onderwijsprogramma kunnen maken met de bijbehorende uren en middelen.” De AOb pleit daarom voor een maximum van 650 klokuren per jaar voor docenten, zodat ze minder lessen geven. “Docenten kunnen dan tijd besteden andere belangrijke zaken oppakken, zoals examinering, samenwerking met het bedrijfsleven, innovatie en loopbaanbegeleiding.” Deze maatregel verlicht volgens de AOb de werkdruk en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Ook moet het carrièreperspectief van docenten verbeteren. In het Convenant Leerkracht zijn percentages docentenfuncties afgesproken. Deze moeten op roc’s en andere mbo-instellingen worden gerealiseerd, zodat docenten ook willen blijven werken in het mbo.

AOb-bestuurder Tamar van Gelder: “Docenten kunnen bij een maximum van 650 klokuren tijd besteden aan andere belangrijke zaken, zoals examinering, samenwerking met het bedrijfsleven, innovatie en loopbaanbegeleiding.”

Een ander punt voor het debat is de bekostiging in het mbo. Van Gelder: “De autonomie van mbo-instellingen is groot. We horen via ondernemingsraden dat van elke euro slechts 45 tot 49 procent aan onderwijspersoneel wordt besteed.” De AOb vindt daarom dat het kabinet terughoudend moet zijn met de vraagfinanciering, prestatiebekostiging en te vrijblijvende kwaliteitsafspraken met alleen de werkgeversorganisatie.

“Wij willen de Kamerleden als laatst ook wijzen op de toegankelijkheid in het mbo. Dat kan en moet veel beter”, zegt Van Gelder. Studenten die al een mbo-opleiding hebben gedaan of waarvan scholen verwachten dat ze langer dan vier jaar over hun studie gaan doen zijn minder welkom dan voorheen. “Er moet altijd ruimte zijn voor stapelaars en laatbloeiers”, zegt de AOb-bestuurder. “We roepen het kabinet op om te komen met een plan om de toegankelijkheid te verbeteren.”

Het debat begint om 13.00 uur en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. 

Meer nieuws