Tot hier en niet verder. Thijs Roovers:
Tot hier en niet verder. Thijs Roovers: "Praten heeft geen zin, als je stem niet wordt gehoord."

Beeld: Typetank

AOb stapt uit overleg passend onderwijs met ministerie

De AOb stapt uit de overleggen die de vakbond heeft met het ministerie van Onderwijs over passend onderwijs. Bestuurder Thijs Roovers: "Met de talloze signalen en vragen vanuit leraren en ondersteuners - die wij telkens tijdens die overleggen inbrengen - wordt niets gedaan. Blijven praten heeft geen zin."

Nu de ministers stappen zetten richting inclusief onderwijs, terwijl passend onderwijs aan alle kanten piept en kraakt, is voor de AOb de maat vol. De grootste onderwijsvakbond was vanaf de start aan de zijlijn betrokken en zeer kritisch. Thijs Roovers: “De randvoorwaarden waren en zijn nog steeds niet op orde. Denk aan: kleine klassen, goed opgeleid personeel en duidelijkheid over welke ondersteuning een reguliere school moet bieden.”

De AOb bleef wel ‘aan tafel’. Roovers: “Ons doel was altijd om de zorgen van onze leden over het systeem en de gevolgen ervan voor leerlingen, het onderwijspersoneel en de onderwijskwaliteit zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Maar we moeten concluderen dat de stem van het onderwijspersoneel niet wordt gehoord. Er zijn geen wezenlijke stappen in de goeie richting gezet.”

Het aantal thuiszitters stijgt, er zitten weer meer leerlingen op het speciaal onderwijs dan voor passend onderwijs en passende zorg – die de leerling helpt en de leraar ontlast – is er te vaak niet.

Tegelijkertijd dendert de trein van het onderwijsministerie door richting inclusief onderwijs. Voor de AOb is de maat nu vol. Roovers: “Passend onderwijs is voor een deel van het vertrekkende onderwijspersoneel dé reden om de sector te verlaten. Het systeem leidt tot frustraties en hoge werkdruk. Leraren moeten binnen de klas meer leerlingen met een extra zorgvraag bedienen dan voor de invoering van passend onderwijs.”

In 2019 werd massaal door onderwijspersoneel gereageerd op een AOb-enquête over passend onderwijs. Daaruit bleek onder andere dat in elke klas – primair en voortgezet onderwijs – gemiddeld acht leerlingen zitten met een zorgbehoefte, van wie er vijf wel de extra zorg krijgen die ze nodig hebben en drie niet.

Roovers: “Eerst moet die basis op orde. Denk aan een maximaal aantal kinderen per klas en een degelijke voorbereiding op het werken met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Onze achterban is het vertrouwen daarin kwijt.”

Lees ook: ‘Inclusief onderwijs lijkt verder weg dan ooit’

Meepraten? Word lid van de AOb en sluit je aan bij het netwerk passend onderwijs.

 

 

Meer nieuws