De AOb gaat geen deel uitmaken van het landelijke overleg over het lerarentekort.
De AOb gaat geen deel uitmaken van het landelijke overleg over het lerarentekort.

Beeld: Typetank

AOb past voor landelijk overleg over lerarentekort

De AOb sluit niet aan bij het landelijke overleg over het lerarentekort. “De maat is vol nu het ministerie de bevoegdheidseisen in het primair onderwijs loslaat”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Ook wil de minister niet structureel geld uittrekken voor het tegengaan van het lerarentekort.

Dat laat de AOb-voorzitter de minister vandaag weten. Aanstaande donderdag wordt het ‘landelijke overleg’ om na te denken over het lerarentekort officieel. Verheggen: “De AOb wil geen deel uitmaken van dit overleg. Het inzetten van onbevoegden en het loslaten van de kwaliteit van het onderwijs is onbespreekbaar voor de AOb.”

Vorige week donderdag publiceerde het ministerie van Onderwijs een brochure waarin in geval van nood een onbevoegde leraar voor de klas mag vanwege het lerarentekort. Volgens de AOb is daarmee het hek van de dam. Verheggen: “De kwaliteit van het onderwijs wordt gewoon losgelaten. Bovendien wordt het lerarentekort steeds minder zichtbaar wanneer scholen officieel de ruimte krijgen om mensen zonder het juiste diploma les te laten geven.”

En-én

Voor de AOb was het vanaf het begin af aan duidelijk. Verheggen: “Het is een ‘én-én verhaal’. Het lerarentekort los je structureel op door een lagere werkdruk en een hoger salaris. En dat geldt voor alle onderwijssectoren. Het kabinet neemt geen structurele maatregelen en zegt alleen dat er geen cent bijkomt. Daarmee los je het tekort dus niet op.”

‘Het is een ‘én-én verhaal’. Het lerarentekort los je structureel op door een lagere werkdruk en een hoger salaris’

In het debat van 11 oktober maakte onderwijsminister Arie Slob bekend dat hij dertien miljoen euro wil investeren in een regionale aanpak van het lerarentekort. Regio’s kunnen dan zelf maatregelen nemen om het lerarentekort te bestrijden en het geld gebruiken voor werving, opleiding en het behoud van leraren. Ook wilde Slob een landelijke tafel waar lastige vraagstukken uit de regio zo snel mogelijk besproken zouden worden om tot praktische oplossingen te komen. Verheggen: “Het geld voor de regio is eenmalig geld, maar wordt gepresenteerd als dé oplossing. Daar past de AOb voor.”

Belangen behartigen

Verheggen benadrukt wel dat de bond de belangen van het zittend onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen blijft behartigen in de regio, zoals de AOb altijd doet. “Daar blijven we bovenop zitten. En dat is hard nodig. We moeten de belangen van onze leden meer dan ooit beschermen en ervoor waken dat bestuurders niet ineens twee leraren inzetten op tachtig leerlingen vanwege het lerarentekort”, zegt de AOb-voorzitter. “De AOb wil ook nog oplossingen bedenken voor regionale problemen waar landelijk een oplossing voor moet komen. Maar, het blijven lapmiddelen zolang er niks structureels wordt gedaan.”

Lees de brief van de AOb aan de onderwijsminister via deze link.

Meer nieuws