Het AOb-onderwijsdebat gaat aanstaande dinsdagavond niet door.
Het AOb-onderwijsdebat gaat aanstaande dinsdagavond niet door.

beeld: Pixabay

AOb-onderwijsdebat van 16 februari afgelast

Naar aanleiding van grote bezwaren onder (kader)leden van de AOb over de samenstelling van het onderwijsdebat van dinsdag 16 februari aanstaande heeft het hoofdbestuur van de AOb besloten dat het debat geen doorgang kan vinden.

Het hoofdbestuur van de AOb verwijst naar de missie/visie van de bond waarin onder meer staat verwoord:

De Algemene Onderwijsbond (AOb) komt op voor kwalitatief goed, publiek gefinancierd onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen en dat bijdraagt aan een eerlijke, duurzame en democratische samenleving. Onderwijs waarbij kennis van waarde op zich is en waarbij alle kennis en vaardigheden van belang zijn. Onderwijs waarin ruimte is voor de individuele ontwikkeling en dat voorbereidt op de maatschappij.
[…]
De AOb staat voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en een waardig bestaan kan leiden

Uitnodiging intrekken

Het hoofdbestuur van de AOb heeft geconstateerd dat het programma voor de verkiezingen van de PVV dermate afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat dat het hoofdbestuur genoodzaakt is de uitnodiging aan de PVV in te trekken. Dit heeft dermate impact op de inhoud van het debat dat afgelasten op dit moment de enige optie is.

Het hoofdbestuur gaat in gesprek met AOb-leden over gelijke kansen, racisme en hoe om te gaan met een politiek landschap met partijen met ideeën die mijlenver van de eigen missie afstaan.

 

Dagelijks bestuur AOb,

14 februari 2021

Meer nieuws