Beeld: XF&M

AOb mikt op nieuw pensioenplan voor de zomer

De bonden, werkgeversorganisaties en pensioenfonds ABP hopen voor de zomer een plan te hebben voor het nieuwe pensioenstelsel. “Het overleg verloopt voorspoedig”, zegt AOb-pensioenadviseur Roelf van der Ploeg.

In 2020 sloten de bonden, de werkgeversorganisatie en het kabinet een pensioenakkoord waarin nieuwe spelregels staan over het pensioen. Van de strikte regels is afscheid genomen, waardoor pensioenfondsen hun pensioenen sneller kunnen verhogen of verlagen. De hoogte van het pensioen gaat afhangen van de opbrengsten uit beleggingen. Je ziet dus directer of het goed of slecht gaat.

‘Er gaat geen cent verloren door deze operatie’

Premie

Een andere afspraak uit dit akkoord is het afschaffen van de doorsneepremie. Nu betaalt iedereen binnen een sector dezelfde premie en bouwt iedereen hetzelfde pensioenrecht op. In het nieuwe stelsel bouwen werknemers geen rechten op, maar een persoonlijk pensioenvermogen. Werknemers blijven dezelfde premie betalen en het premiegeld gaat naar het persoonlijk aandeel in het pensioenvermogen. In het oude stelsel betaalden jongeren teveel premie voor het recht dat ze opbouwden. Het geld van jongeren kan namelijk langer renderen en zal dus naar verwachting een hoger pensioen opleveren. In het nieuwe stelsel is dat niet meer het geval.

De Tweede Kamer nam in december 2022 de wet aan die het nieuwe pensioenstelsel regelt. Deze wet ligt nu bij de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet van de zomer ingaat -als de Eerste Kamer heeft ingestemd.

Met de nieuwe regels voor het pensioen moeten pensioenfondsen samen met de vakbonden en de werkgevers overleggen over de concrete uitwerking. Ze krijgen hiervoor 3,5 jaar. Van der Ploeg onderhandelt namens de AOb mee bij pensioenfonds ABP, waar al het onderwijspersoneel bij is aangesloten. “Het gaat bij dit pensioenfonds om de verdeling van zo’n 470 miljard euro”, zegt Van der Ploeg. Vragen waar de onderhandelaars uit moeten komen zijn: hoeveel premie gaat iedereen betalen. Maar ook: komt er een pot voor solidariteit en zo ja, hoeveel komt daar dan in. “Het zijn vragen waar we nadrukkelijk mee bezig zijn op dit moment”, zegt Van der Ploeg.

‘Een solide solidair pensioen, blijft voor de AOb de basis’

Oud-minister Wouter Koolmees, die destijds het pensioenakkoord afsloot, laat dit over aan de pensioenuitvoerders. “Het kan dus ook verschillen per pensioenfonds”, zegt de AOb-pensioenadviseur. Volgens Van der Ploeg is een groot punt het afschaffen van die doorsneepremie. “Bij een 25-jarige kan het pensioen nog langer renderen dan bij een 65-jarige. Als je nu 45 jaar bent dan heb je eerst te veel betaald, zonder dat je profiteert van het voordeel van te weinig betalen als je ouder wordt. Er moet dus een overgangsregeling komen. Daar moeten we een oplossing voor vinden.”

Niets verloren

Wat volgens Van der Ploeg vooral belangrijk is dat onderwijspersoneel niet minder pensioen gaat krijgen door deze nieuwe regels en de uitwerking ervan. “Er gaat geen cent verloren door deze operatie. Wij proberen iedereen te laten houden wat die heeft, ook als het economisch slechter gaat. Dan willen we dat opvangen met een solidariteitspot. Een solide solidair pensioen, blijft voor de AOb de basis.”

We staan sterker aan de onderhandelingstafel met meer leden.
Sluit je aan bij de AOb!

Meer nieuws