'Fantastisch dat de loonkloof nu gedicht is'
'Fantastisch dat de loonkloof nu gedicht is'

Beeld: Typetank

AOb-leden vrijwel unaniem akkoord met cao primair onderwijs

Vijfennegentig procent van de AOb-leden zegt ‘ja’ tegen de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarin wordt onder andere de loonkloof gedicht. ‘Fantastisch dat de financiën nu goed worden – top!’

‘Een mooie stap voor het primair onderwijs’. ‘Fantastisch dat de financiën nu goed worden – top!’. ‘Blij dat het gelukt is, chapeau!’ en ‘Eindelijk, jammer dat ik nu bijna met pensioen ga!’

Dat zijn enkele reacties van AOb-leden op het onderhandelaarsakkoord van de nieuwe cao primair onderwijs. Bijna 95 procent van de leden stemt in met dit akkoord. Als de werkgevers ook akkoord gaan, wat de verwachting is, is de nieuwe cao een feit. En is de loonkloof – het verschil in salaris tussen leraren basisonderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs – eindelijk gedicht.

‘Zo’n salarisverhoging had ik als individuele leraar natuurlijk zelf nooit voor elkaar gekregen. Dus word lid’

“Een historisch resultaat”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers, die eerst bij PO in Actie en later bij de AOb streed tegen de loonkloof. “Met dit akkoord is de beloning in primair en voortgezet onderwijs gelijk geworden. Ook voor ondersteuners. Ook voor de schoolleiders. En ook voor de mensen in het voortgezet speciaal onderwijs. Hier hebben de collega’s jarenlang actie voor gevoerd. Persoonlijk is dit een kroon op mijn werk.”

Werkdruk

Roovers benadrukt dat er nog wel veel moet gebeuren, zoals verkleining van de klassen en minder werkdruk. “En het schoolleiders- en lerarentekort is met deze cao ook niet in één klap opgelost.”

De AOb-leden zijn het hier mee eens: ‘Een goed begin. Nu verder onderhandelen voor structurele oplossingen van het lerarentekort’, ‘Ook de indexering van de pensioenen verdient aandacht’, ‘Noodzakelijk blijft: Kleinere klassen!’. Maar de algemene stemming blijft toch: ‘Heel erg blij mee, eindelijk!’, en: ‘Super bedankt voor al jullie tijd en energie!’

Malieveld

“Maar bedank niet alleen de AOb of PO in Actie”, zegt Roovers. “Bedank vooral ook jezelf: dit resultaat was niet mogelijk geweest zonder al die jaren van staken en actievoeren, zonder al die tienduizenden collega’s op regionale stakingsbijeenkomsten, in het Zuiderpark en op het Malieveld.”

Dit resultaat bewijst volgens Roovers weer eens dat vakbonden er toe doen. “Het dichten van de loonkloof had ik als individuele leraar natuurlijk zelf nooit voor elkaar gekregen. Zoiets doe je met z’n allen – daarvoor heb je massa nodig. En er moet nog veel méér gebeuren in het onderwijs, dus: word lid.”

Meer lezen?

Historisch cao-akkoord primair onderwijs: de loonkloof is dicht

Wat betekent het onderwijsakkoord voor jou? Kijk het webinar terug

Hoeveel ga jij er in salaris op vooruit? Doe de salarischeck!

De loonkloof is dicht maar er moet nog veel méér gebeuren. Daar hebben we jou voor nodig. Dus word lid!

 

Meer nieuws