AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen

AOb: ‘Kwaliteit onderwijs staat onder druk’

“In de troonrede vraagt onze koning zich af of ‘wij en onze kinderen kunnen blijven rekenen op goed onderwijs.’ Het antwoord op die vraag staat in de Miljoenennota en is ‘nee’.” Dat is de reactie van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen op de begroting 2019.

“De economie groeit, maar het onderwijs profiteert daar niet van mee”, zegt Verheggen. “Een forse investering in het onderwijs, die hoognodig is, blijft uit. En dat terwijl scholen moeten overgaan op een vierdaagse lesweek omdat er te weinig leraren zijn.”

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: ‘De economie groeit, maar het onderwijs profiteert daar niet van mee’

Uit de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het percentage van onze welvaart dat naar onderwijs gaat, gestaag daalt. Van 5,2 procent in 2016 naar 5,0 in 2019. “De nood is hoog”, zegt Verheggen. “In het basisonderwijs zijn te weinig leraren omdat de salarissen te laag zijn om te concurreren met andere sectoren. Tekorten zijn ook aan de orde van de dag in het speciaal onderwijs, in het voortgezet onderwijs en het mbo bij sommige vakken. Na de nullijn van de crisisjaren worden er af en toe wel stappen gezet, maar de echte inhaalslag blijft uit.”

‘Volle kracht’

Intussen beloven onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) ‘op volle kracht’ aan het lerarentekort te werken. Hun hoop is er op gericht dat deeltijders massaal méér gaan werken. Iets dat het kabinet in de Miljoenennota voor de hele publieke sector als ‘kans’ ziet. Een interdepartementale werkgroep moet kijken welke belemmeringen er zijn om meer uren te maken. “Mijn suggestie: probeer het eens met minder werkdruk en meer salaris”, zegt Verheggen.

Lees ook het nieuwsbericht: ‘Prinsjesdag 2018: nieuwe tegenvallers voor onderwijs’

Meer nieuws