De AOb kende in 2019 een ledengroei van iets meer dan 2300 leden.
De AOb kende in 2019 een ledengroei van iets meer dan 2300 leden.

Beeld: Typetank

Ledenwinst voor de AOb

In 2019 is de AOb flink gegroeid, er zijn iets meer dan 2.300 leden bijgekomen. De ledenwinst volgt op een dip in het jaar daarvoor.

Op 1 januari 2020 telde de AOb in totaal 84.064 leden, 2.304 meer dan het jaar daarvoor. Ongeveer de helft komt voor rekening van autonome groei van de AOb, voornamelijk door extra ledenwinst tijdens de acties van maart en november 2019. De andere helft is het resultaat van de fusie met de vakbond voor de wetenschap Vawo. Alles bij elkaar nam het ledenaantal met 2,8 procent toe.

Hele onderwijssector

De grootste groei was er in het basis- en speciaal onderwijs (+ 1.424) en het voortgezet onderwijs (+ 940). Door de fusie met de Vawo is de AOb nu in de hele onderwijssector actief. Bij universiteiten en onderzoeksinstellingen staat de teller voor het ledenaantal bij de start van het jaar op 1.197. Het aantal gepensioneerde leden neemt opnieuw af.

De groei van de AOb lijkt zich voort te zetten in de eerste maanden van 2020, in januari en februari tekent zich opnieuw winst af. De laatste jaren schommelt het ledenaantal van de AOb tussen de 82 duizend en 86 duizend.

Positieve trend

Kijken we terug dan is er nog steeds een positieve trend te zien sinds de start van de AOb op 1 januari 1998, toen telde de bond 71.687 leden. Zeker ten opzichte van de trends in vakbondsland doet de AOb het relatief goed. Toen het aantal totaal vakbondsleden in de periode 1998-2011 min of meer stabiel bleef, groeide de AOb. Sinds 2012 verliezen alle vakbonden samen fors, maar weet de AOb met ups en downs het ledenaantal stabiel te houden.

Bron: CBS en AOb-ledenbestand, 2018* bonden NL schatting, geen CBS gegevens

Meer nieuws