Beeld: Pixabay

‘Tijdelijk hoger salaris op achterstandsscholen lost tekorten niet op’

De Algemene Onderwijsbond staat niet achter de tijdelijke salaristoeslag voor werken op achterstandsscholen, die minister Arie Slob van Onderwijs voorstelt. "Het lerarentekort is overal groot, daarom moeten de salarissen over de hele linie omhoog. Structureel en permanent."

Minister Slob wil 375 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs gebruiken om werken op achterstandsscholen tijdelijk beter te belonen. Hij eist dat de sociale partners dat in een cao of een convenant opschrijven. De vakbonden AOb, AVS, CNVO, FvOv, FNV en de werkgeversorganisaties PO-raad en VO-raad gaan daar echter niet mee akkoord, zo schrijven zij in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

‘Er is geen bank die je op basis van een tijdelijke, tweejarige toeslag een hogere hypotheek geeft’

“Het voorstel van de minister gaat het probleem niet oplossen”, zegt vicevoorzitter Jelmer Evers van de AOb. “Er is overal in het land een lerarentekort. Dit leidt tot een waterbedeffect: het personeel gaat op de ene school weg, maar de school ernaast, die misschien net wat minder achterstandsleerlingen heeft, krijgt daardoor weer een vacature.”

Afgepakt

Het tekort moet dan ook voor alle scholen worden opgelost, vinden de bonden en werkgevers. Evers: “De salarissen moeten overal omhoog. En structureel, want deze toeslag van Slob zou over twee jaar weer worden afgepakt. Er is geen bank die je op basis van een tijdelijke, tweejarige toeslag een hogere hypotheek geeft.”

‘Zo’n onevenwichtige afspraak hoort niet in een cao voor de hele sector thuis’

Evers ziet het ook niet gebeuren dat het voorstel van Slob in de cao’s wordt opgenomen. “In een cao maken bonden en werkgevers structurele afspraken voor een passende beloning en werkomstandigheden voor iedereen die in het onderwijs werkt. Wij begrijpen dat de toeslag die de minister voorstelt voor de meeste mensen in het onderwijs niet geldt, en bovendien over twee jaar weer verdwijnt. Zo’n onevenwichtige afspraak hoort niet in een cao voor de hele sector thuis.”

Clash

De unanieme negatieve reactie van de gezamenlijke onderwijsbonden en -werkgevers heeft geleid tot een forse clash met minister Slob. “De minister zegt nu dat wij, de sociale partners, de toeslag tegenhouden”, aldus Evers. “Maar hij kan het geld gewoon besteden, daar heeft hij onze toestemming helemaal niet voor nodig.”

Vervolgstappen

De minister ‘beraadt zich nu op vervolgstappen’, zoals dat heet. “Ik ben heel benieuwd”, zegt Evers. “En ik heb wel een suggestie: de onderhandelingen voor de cao’s in het basis- en voortgezet onderwijs liggen stil door gebrek aan geld uit Den Haag. Waarom houdt de minister zich daar niet eens mee bezig?”

Lees de gezamenlijke brief aan vaste Kamercommissie voor OCW hier

Meer nieuws