AOb-leden geven de bond een ruime voldoende.
AOb-leden geven de bond een ruime voldoende.

Beeld: Typetank

AOb is stabiel en gezond

Het gaat goed met de AOb. Leden geven de bond een ruime voldoende en financieel is de vereniging gezond. Het ledenaantal is stabiel en veel jongeren worden lid. Dat blijkt uit marktonderzoek en het jaarverslag.


Waardering leden: Rapportcijfer AOb 6,9

Leden geven de AOb een 6,9: een ruime voldoende. Als belangrijkste kenmerken noemen zij de bond op de eerste plaats deskundig, vervolgens betrouwbaar en duidelijk. En soms een tikje afwachtend. Dat blijkt uit het marktonderzoek dat Regioplan deed naar aanleiding van de samenwerkingsplannen van de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek.

Tweederde van de AOb-leden en driekwart van de leden van FNV O&O steunt die samenwerkingsplannen. Inmiddels heeft het FNV ledenparlement groen licht gegeven voor het vormen van één zelfstandige onderwijsbond, die is aangesloten bij de FNV.

Het marktonderzoek laat verder zien dat het Onderwijsblad met 94 procent het meest gebruikte product is van de AOb. Hoogst gewaardeerd is de belastingservice van de FNV met een 7,9. Leden zijn ook zeer tevreden over het contact met het Informatie- en Advies Centrum (IAC) en de juridische dienst. Die scoren een 7,2 en een 7,4.

Informatievoorziening: Cao op nummer 1

In het marktonderzoek en het flitspanel van binnenlandse zaken is het mediagebruik in het onderwijs onderzocht. Voor leden staat cao-informatie op nummer 1, zowel over de onderhandelingen als over de resultaten. Op 2 staat pensioennieuws en op nummer 3 de onderwijskundige- en politieke ontwikkelingen binnen de eigen sector.

Jong en oud kiezen het Onderwijsblad als belangrijke bron voor achtergrondinformatie. Ook buiten de AOb is dit het meest gelezen tijdschrift. Bij leden en niet-leden blijven digitale nieuwsbrieven belangrijk om het nieuws bij te houden over arbeidsvoorwaarden en onderwijsontwikkelingen. Een kwart van de jongeren onder de 35 geeft aan dat zij nieuws bij voorkeur via facebook ontvangen.

AOb-leden geven de bond een ruime voldoende.Groei naar 84.709 leden

Na de grote ledenwinst van 2017 noteerde de AOb in 2018 een min, vooral omdat veel leden die met pensioen gingen of waren hun lidmaatschap opzegden. Begin 2019 is er met de Nationale Onderwijs Tentoonstelling en de acties weer een flinke ledenwinst, zodat de teller op 1 juni 2019 op 84.709 stond. De afgelopen jaren schommelt het ledenaantal tussen de 82 en 86 duizend. Het aantal werkende leden neemt sterk toe, het aantal gepensioneerden neemt af. Doordat veel jongeren onder de 35 lid worden vergroent het ledenbestand. De grootste groei zat de afgelopen jaren in het primair onderwijs.

 

 

De AOb voert samen met andere onderwijsorganisaties acties voor meer investeringen. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: "We weten allemaal dat de onderwijskwaliteit onder druk staat."
Actiekosten: €460.000

De AOb is financieel gezond. In 2018 hielden uitgaven (21 miljoen) en inkomsten (22 miljoen) elkaar volgens de jaarrekening grofweg in evenwicht. Na verrekening met de vermogensopbrengsten en belastingen resulteerde een bescheiden plus. Natuurlijk waren er door de acties (de estafettestakingen) veel extra uitgaven (460 duizend euro) waarvan een deel (150 duizend euro) door de FNV is betaald. Uit de inkomsten kon de actiekas weer op peil worden gebracht, zodat er begin 2019 bijna 10 miljoen beschikbaar is. Andere uitgaven gaan naar verenigingsbijeenkomsten (3,6 miljoen) en de werkorganisatie (15,7 miljoen). Van de 126 werknemers (omgerekend naar full time equivalent; voltijdbanen) is het overgrote deel aan de slag voor de leden in de regio, voor de cao-onderhandelingen en bij de juridische ondersteuning.

Meer nieuws