De groei van de AOb komt mede door de acties in het basisonderwijs.

AOb fors gegroeid

Op 1 januari 2018 telde de AOb 85.121 leden, bijna vierduizend meer dan op 1 januari 2017.

De ledengroei begon al in januari 2017 op de onderwijsbeurs NOT. Veel jongeren kregen een baan en werden lid. Door de acties in het basisonderwijs zette die positieve trend door. Dat blijkt uit het AOb-jaarverslag. Door opzeggers kort voor de zomervakantie – veelal mensen die met pensioen zijn gegaan – schommelt het ledenaantal nu tussen de 84 en 85 duizend.

Stakingskas

Het jaarverslag laat verder zien dat er aan de organisatie van acties in het primair onderwijs (podia, beveiliging, artiesten) door de gezamenlijke bonden bijna 6 ton is uitgeven, waarvan de AOb ongeveer een kwart voor zijn rekening nam. Voor de AOb kwamen daar nog de kosten voor stakingsuitkeringen, vervoersvergoedingen van stakers en communicatie bij, in  totaal 560 duizend euro. Het overgrote deel daarvan betaalde de AOb zelf (373 duizend), de rest kwam uit de actiekas van de FNV. De stakingskas van de AOb is voor acties met bijna 10 miljoen euro goed gevuld, zodat in principe elk lid in 2018 twee dagen kan staken.

Meer nieuws