Amsterdamse schoolbesturen steunen actie basisschoolleraren

Amsterdamse basisschoolbesturen steunen de groep PO in Actie. De besturen herkennen de problemen die de groep aankaart en stimuleren de onderwijzers om zich hierover uit te spreken.

Dat blijkt uit een brief van 29 maart van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) waarbij 33 Amsterdamse schoolbesturen – met 218 scholen in totaal – uit het primair en speciaal onderwijs zijn aangesloten. “Op 22 maart hadden we een vergadering en de aanwezige besturen spraken allemaal hun steun uit voor de actie”, zegt secretaris Maryse Ramselaar van BBO.

Gisteren ondertekenden PO in Actie, de PO-raad en de bonden een gezamenlijk manifest waarin ze de politiek oproepen om meer geld te investeren in het basisonderwijs. Dan kunnen scholen meer onderwijsondersteuners aanstellen, kleinere klassen maken en krijgen leraren meer tijd voor lesvoorbereiding. Ook kan dan het loon van de onderwijzers omhoog.

Een punt

De Amsterdamse schoolbesturen onderschrijven de standpunten, want ze ondervinden dezelfde problemen. “Wij hebben nu al last van lerarentekorten en zien dat goede leraren weggaan uit Amsterdam”, zegt Joke Middelbeek één van de twee voorzitters van BBO. “De punten die de leraren aankaarten zijn heel erg terecht. Ze hebben echt een punt. En als ze daar een keer voor gaan staken dan is dat zo. Wij steunen deze actie.” De besturen kijken nu al samen hoe ze oplossingen kunnen bedenken om de gevolgen van het Amsterdamse lerarentekort op te vangen en de onderwijskwaliteit te behouden.

Meer nieuws