Amsterdam koppelt naleven cao aan bestrijden lerarentekort

Amsterdamse scholen die de cao niet goed naleven, kunnen geen gebruik maken van maatregelen om het lerarentekort te bestrijden. De Amsterdamse gemeenteraad nam daarvoor eind juni twee moties aan.

Het gaat dan om betaalbare huisvesting, tegemoetkoming reiskosten of goedkope parkeermogelijkheden voor onderwijspersoneel.

Eind juni zijn er in de Amsterdamse gemeenteraad twee moties aangenomen om het plan van aanpak lerarentekort van de gemeente extra kracht bij te zetten. De SP wil dat afspraken in de cao over begeleiding van startende leraren worden nagekomen, anders mogen scholen niet gebruik maken van de vele maatregelen die de gemeente Amsterdam beschikbaar stelt om leraren aan te trekken. Het gaat dan om maatregelen als betaalbare huisvesting, tegemoetkoming reiskosten en goedkope parkeermogelijkheden.

Ruime meerderheid

Het voorstel om te zorgen dat schoolbesturen de cao’s naleven kreeg een ruime meerderheid in de raad. Alleen onderwijspartij D66 stemde tegen, omdat ze vinden dat cao-naleving geen onderwerp is voor de gemeente. SP-raadslid Erik Flentge vindt dat de gemeente dat wel als voorwaarde kan stellen.“In de cao voor het basisonderwijs zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van startende leraren. Zij hebben recht op extra tijd om lessen voor te bereiden. Leraren en de Algemene Onderwijsbond melden dat de schoolbesturen zich lang niet altijd aan de cao houden. Daardoor gaan startende docenten – ondanks hun enthousiasme en enorme inzet – toch gauw kopje onder. De Amsterdamse hulp is dan ook onder voorwaarde dat de besturen zich houden aan hun eigen afspraken.”

Onderwijsassistenten door laten stromen

Daarnaast werd een voorstel van de SP aangenomen om onderwijsassistenten financieel te ondersteunen om door te stromen naar een lerarenopleiding. Ook andere grote steden nemen maatregelen om het lerarentekort te bestrijden.

Rotterdam experimenteert met een eenmalige uitkering van 5000 euro voor leraren in tekortvakken. Den Haag zet in op professionalisering en een Haagse Lerarenbeurs.

De AOb is blij dat gemeenten zich het probleem van het lerarentekort aantrekken en op zoek gaan naar manieren om het beroep aantrekkelijker te maken. Wel vindt de bond het daarbij belangrijk dat gezocht wordt naar duurzame oplossingen en niet maatregelen die alleen het brandje blussen. Er moet niet getornd worden aan de kwaliteit van het onderwijs, daarom is het belangrijk dat gemeenten niet in de verleiding komen om onbevoegden voor de klas te zetten of bepaalde leraren te lokken met bonussen. De AOb presenteerde deze week ook een banenplan waarin maatregelen staan om het lerarentekort op te lossen.

Download: AOb banenplan 2017

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER