De VVD wil niet onderzoeken of het onderwijsbudget in het hoger onderwijs toereikend is. Als enige partij verwierp de VVD de motie van GroenLinks.
De VVD wil niet onderzoeken of het onderwijsbudget in het hoger onderwijs toereikend is. Als enige partij verwierp de VVD de motie van GroenLinks.

Beeld: Typetank

Alleen VVD stemt tegen onderzoek naar onderwijsbudget

De Tweede Kamer wil weten of er genoeg geld is voor hoger onderwijs en onderzoek en of dat goed wordt besteed. Een motie van GroenLinks om het onderwijsbudget te onderzoeken, kreeg gisteren brede steun. Alleen de VVD stemde tegen.

De motie roept de regering op om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar het budget voor het mbo, hbo en wo. Is dat groot genoeg en past het wel bij de verschillende beleidsdoelen, wilde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld weten.

Knelpunten

Ze reageerde onder meer op de stelling van onderzoeksbureau CHEPS dat ‘een groot aantal knelpunten in de bekostiging’ te maken heeft met geldgebrek. Ook wees ze op het onderzoek onder leiding van voormalig PvdA-staatssecretaris Van Rijn. Daarin wordt alleen de verdeling van het huidige onderwijsbudget tegen het licht gehouden; de commissie kijkt niet of dat geld ook toereikend is. Westerveld verwees verder naar vergelijkbaar onderzoek in het basis- en voortgezet onderwijs.

Vrijwel alle oppositiepartijen zetten hun handtekening onder de motie. Ook regeringspartij D66 deed dat. Kamerlid Paul van Meenen trok zijn eigen motie terug. Alleen regeringspartij VVD stemde uiteindelijk tegen.

Utopie

Waarom eigenlijk? “Het is een utopie om objectieve resultaten van dit onderzoek te verwachten”, zegt VVD-Kamerlid Judith Tielen. Volgens haar hebben partijen verschillende ideeën over de vraag wat toereikende bekostiging is.

Ze vindt het bovendien zonde om mensen aan het werk te zetten terwijl er voldoende manieren zijn om begrotingen door te rekenen. “Denk bijvoorbeeld aan de Algemene Rekenkamer.”

Meer nieuws