beeld: Typetank

‘Alleen maar digitaal les is ontoereikend onderwijs’

Een particuliere basisschool voor thuiszitters die op afstand les krijgen, Interteach, kan niet als school worden beschouwd. De Onderwijsinspectie werd onlangs in het gelijk gesteld door de bestuursrechter die ook vond dat alleen digitaal les onvoldoende is. Er is dan geen sprake van een ‘ononderbroken ontwikkelproces’.

De uitspraak werd gedaan door de rechters van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Interteach begon eind augustus vorig jaar een particuliere basisschool, zo blijkt uit de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Leerlingen krijgen drie tot vier dagen les op afstand en één of twee dagen fysiek. De onderwijsgroep richt zich vooral op thuiszitters die leerplichtig zijn, maar in het reguliere onderwijs vastlopen.

Leerplicht

Na onderzoek concludeerde de inspectie dat deze school, die grotendeels digitaal onderwijs geeft, niet aan de Leerplichtwet voldoet. De inspecteurs missen een schoolse setting waarbij leerlingen onderling contact hebben of direct in contact staan met een leraar. ‘Het uitsluitend lesgeven en creëren van een schoolsetting op digitale wijze ondersteunt het leren van leerlingen in cognitief en sociaal opzicht in onvoldoende mate.’

‘Het uitsluitend lesgeven en creëren van een schoolsetting op digitale wijze ondersteunt het leren van leerlingen in cognitief en sociaal opzicht onvoldoende ‘

Leraren kunnen belangrijke pedagogische en didactische werkvormen niet toepassen via een scherm en groepswerk en interactie tussen leerlingen onderling is niet goed mogelijk. De inspectie vindt dat leerlingen op deze manier weinig van elkaar leren en sociale momenten missen.

Interteach is daarnaast geen dagschool, vindt de inspectie. Leerlingen komen niet samen en online onderwijs staat niet gelijk aan ‘geregeld schoolbezoek’. Het onderwijs zelf is wel als voldoende beoordeeld.

Willekeur

Interteach bestrijdt de conclusie van de inspectie en vindt dat de wet onjuist wordt geïnterpreteerd, zo staat in de uitspraak. Er is sprake van willekeur. In het basisonderwijs is geen urennorm vastgesteld, maar de inspectie vindt dat drie fysieke lesdagen per week nodig zijn. De wet zegt hier niets over. Ook betwist Interteach dat er geen tot weinig fysiek onderwijs wordt geboden, de school is dat namelijk het volgende schooljaar wel van plan. Ouders moeten hun kinderen dan één of meerdere dagen naar school brengen.

Interteach vindt dat er sprake is van willekeur

De rechtbank gaat hier niet in mee en volgt het oordeel van de inspectie. In de conclusie schrijven de rechters: ‘Het besluit van de inspectie om Interteach, voor zover zij basisonderwijs aanbiedt, niet aan te merken als school in de zin van de Leerplichtwet, houdt stand.’ Dat in de coronatijd heel veel scholen dicht waren en eigenlijk op precies dezelfde wijze lesgaven als Interteach, noemen de rechters een uitzonderlijke maatregel. ‘Dit is niet tot standaard verheven.’

Als een school niet aan de Leerplichtwet voldoet, betekent het dat de leerlingen die op de school zitten dat ook niet doen. Meestal betekent dat het einde van de school. Interteach wijst er op dat onderwijs voor thuiszitters überhaupt een grote verbetering is ten opzichte van geen onderwijs.

Deze uitspraak is interessant in deze tijd waar scholen meer dan ooit nadenken over online onderwijs door de coronapandemie. De rechters zeggen met deze uitspraak duidelijk dat er in het basisonderwijs fysiek contact nodig is en dat dit onderdeel moet zijn van het onderwijs.

Ruimte

In het Onderwijsblad van juli stond een reportage over het pilotproject Agora Underground. Thuiszitters krijgen een leertraject op maat met begeleiding op afstand. Oprichter Jan Fasen mailt dat hij deze uitspraak een ‘interessante casus’ vindt. ‘Wij zijn tot nu toe niet teruggefloten.’ Wel is Agora Underground in gesprek met het ministerie en was de inspectie er laatst op bezoek. ‘Zij hadden veel vragen en wilden door ons vooral geïnformeerd worden over het hoe en waarom van Agora Underground en hoe het er concreet in de praktijk uitziet.’ De school moet een juridische toets doen. ‘Dat proces is nu in gang.’

Fasen gaat na de juridische toets weer in gesprek met zowel het ministerie als de inspectie. ‘De inspectie kan geen beleidsruimte geven. Het ministerie wel. Op dit moment heb ik er een goed gevoel bij dat wij die ruimte gaan krijgen.’

De inspectie laat weten dat ze elke situatie op zich beoordeelt. Volgens een woordvoerder kijkt de inspectie altijd naar het belang van de leerling en houdt ze rekening met de wetten en regels. ‘Dit verschilt per onderwijssector en type onderwijs.’

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het basis- en voortgezet onderwijs? Download de AOb-app in de Appstore of Playstore en vink po en/of vo aan. 

Meer nieuws