Subsidie voor tweede tranche is aan te vragen vanaf half augustus
Subsidie voor tweede tranche is aan te vragen vanaf half augustus

Beeld: Pixabay

Alle subsidieaanvragen voor wegwerken corona-achterstanden toegekend

Alle subsidieaanvragen voor programma’s die de corona-achterstanden in het onderwijs moeten helpen wegwerken, zijn toegekend. Scholen gaan met het geld bijvoorbeeld al de komende weken zomerscholen opzetten.

Vanuit het voortgezet onderwijs was meer subsidie gevraagd dan er beschikbaar was, maar dat is opgelost door alvast geld uit de volgende tranche naar voren te halen. Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie krijgen overheidssubsidie voor programma’s om corona-onderwijsachterstanden weg te werken. De subsidieregeling gaat uit van een bedrag van 900 euro per leerling, die mag worden aangevraagd voor maximaal 10 tot 20 procent van de leerlingen. In totaal is er bijna 250 miljoen euro beschikbaar.

De aanvraag hoefde slechts te bestaan uit een korte omschrijving van maximaal 250 woorden

De scholen die in aanmerking wilden komen voor het geld moesten voor eind juni een aanvraag indienen. Die hoefde slechts te bestaan uit een korte omschrijving van maximaal 250 woorden.

Bij het aanvragen van de eerste subsidietranche bleef het basisonderwijs onder het subsidieplafond. Dat bedraagt zo’n 50 miljoen euro, terwijl de scholen slechts circa de helft van dat bedrag hebben aangevraagd. Alle aanvragen zijn gehonoreerd, net als in de andere sectoren. Scholen moeten wel achteraf laten zien dat het geld goed is besteed.

Honoreren

Vanuit het voortgezet onderwijs is er voor de eerste tranche in totaal 43 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl er slechts 32,5 miljoen beschikbaar was. Om alle aanvragen toch meteen te kunnen honoreren is er alvast geld vanuit de tweede tranche naar voren gehaald. In het mbo was 64 miljoen beschikbaar, de scholen hebben 22,5 miljoen aangevraagd. In het volwassenenonderwijs bedroeg het plafond één miljoen euro, en is er 800.000 euro aangevraagd en toegekend.

Salariskosten

De subsidie is bedoeld voor ‘alle kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma’, zoals materiaalkosten, de huur van ruimtes en voor extra salariskosten.

Aanvragen voor het tweede tijdvak, dat loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus volgend kalenderjaar, kunnen van 18 augustus tot en met 15 september worden ingediend.

Meer nieuws