Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor de scholengroep Ons Middelbaar Schoolbestuur.
Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor de scholengroep Ons Middelbaar Schoolbestuur. "Ik ben tevreden over het akkoord dat er ligt", zegt AOb-onderhandelaar Herman Molleman.

Beeld: Pixabay

Akkoord bond met Brabants schoolbestuur verbetert werkzekerheid

Docenten en ondersteuners die werken bij de Brabantse scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) hebben -als ze akkoord gaan- vanaf 1 april een nieuwe cao. "We hebben goede afspraken kunnen maken over werkzekerheid en professionalisering. Ik ben tevreden over het onderhandelaarsakkoord dat er ligt”, zegt AOb-onderhandelaar Herman Molleman.

Eind vorige week kwam de AOb, samen met de andere bonden en het schoolbestuur van OMO tot overeenstemming. De scholengroep waar 34 middelbare scholen onder vallen heeft een eigen cao. In dit akkoord zijn geen afspraken gemaakt over salaris, pensioen en sociale zekerheid. Deze onderwerpen behoren tot de landelijke overlegtafel.

Aanscherpen

Met het nieuwe akkoord voor OMO wordt de werkzekerheid verbeterd, volgens AOb-onderhandelaar Molleman. “Dat is echt aangescherpt nu. Mensen die bijvoorbeeld een jaar werken bij OMO en een positieve beoordeling krijgen, worden vast in dienst genomen. Wel kan het zijn dat ze op een andere school moeten werken, omdat daar mensen nodig zijn. Maar ze hebben wel de rechtszekerheid van een vast contract.”

Flex en andere contractvormen worden afgebouwd. OMO kan maximaal zes weken een docent aannemen via een uitzendbureau. Molleman: “Vaak heb je dan met uitzendcontracten te maken. Wij hebben ervoor gezorgd dat de uitzendkrachten in hun contract de betere bepalingen krijgen die staan in de cao van OMO.”

“Het nieuwe akkoord verbetert de werkzekerheid. Dat is echt aangescherpt nu”, zegt AOb-onderhandelaar Herman Molleman.

Individueel budget

Een ander thema voor de AOb is professionalisering. Veel onduidelijkheid was er over het individuele scholingsbudget. In het nieuwe akkoord is afgesproken dat alle medewerkers –leraren en ondersteuners- die een aanstelling hebben vanaf 0,4 fte 600 euro krijgen per jaar. “Zij mogen dit besteden aan hun verdere ontwikkeling ook als dit niet onderwijs gerelateerd is. Wil jij als leraar maatschappijleer je groot rijbewijs halen, dan kan dat met dit budget.” Dit budget mag ook maximaal vier jaar opgespaard worden als medewerkers er afspraken over maken en het vervalt niet meer automatisch na een jaar. “Dat zijn allemaal verbeteringen”, aldus Molleman.

Bij dit nieuwe onderhandelaarsakkoord is ook een experimenteer-artikel opgenomen, zegt Molleman. “Mochten scholen iets willen afspreken dat afwijkt van de cao dan kunnen ze daarmee experimenteren. Wel zijn daar zeer strenge voorwaarden aan verbonden. Zo moet driekwart van het personeel erachter staan en hebben de bonden instemmingsrecht op de plannen.”

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 1 januari 2019. Deze week krijgen de medewerkers die lid zijn van de AOb een nieuwsbrief in hun mail met alle afspraken en details. De medewerkers kunnen daarna hun mening geven en hun stem uitbrengen over het akkoord.

Het hele onderhandelaarsakkoord lezen? Dat kan via deze link.

Kort op een rij, de hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord:

  • Uitzendarbeid wordt beperkt tot maximaal zes weken. Alle arbeidsvoorwaarden zijn met uitzondering van het taakbeleid van toepassing.
  • De duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst is maximaal één jaar en wordt bij een positieve beoordeling of bij geen functioneringsgesprek omgezet in een vast dienstverband.
  • Alle medewerkers die een aanstelling hebben vanaf 0,4 fte krijgen 600 euro individueel scholingsbudget. Medewerkers die minder werken dan 0,4 fte krijgen dit bedrag naar rato.
  • Het artikel waarbij leerkrachten 50 euro vergoeding per dag ontvangen als ze meegaan met excursies wordt geschrapt. De fiscus accepteert de regeling niet meer zonder bonnen en facturen. De discussie zal via de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad verder moeten worden gevoerd over eventuele compensatie in tijd en/of geld.
  • Er komt een onderzoek naar doorgroeimogelijkheden voor onderwijsondersteuners

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER