Agrarische hogeschool in geldproblemen

De HAS ’s-Hertogenbosch staat er financieel zo beroerd voor dat de onderwijsinspectie de instelling onder aangepast toezicht heeft gesteld. “De continuïteit van het onderwijs kan binnen afzienbare tijd in het geding zijn.”

In een rapport schrijft de inspectie dat de liquiditeit van de HAS sinds 2011 fors is gedaald door exploitatieverliezen en investeringen in vastgoed. Vanaf juli zal de hogeschool mogelijk niet meer aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Eind dit jaar zal het tekort aan liquide middelen ’ten minste’ 3,5 miljoen euro bedragen. Het eigen vermogen van de HAS was eind 2016 geslonken naar 8,1 miljoen euro.

Volgens de inspectie heeft vooral de snelle groei van het aantal studenten de HAS parten gespeeld: tussen 2011 en 2017 steeg die met zeventig procent. Tegelijkertijd heeft de hogeschool uit eigen middelen fors in nieuwe huisvesting geïnvesteerd. Het bestuur heeft volgens de inspectie erkend dat het de afgelopen jaren onvoldoende ‘in control’ is geweest

Optimistisch

De hogeschool moest uiterlijk medio mei met een verbeterplan op de proppen komen. Een woordvoerder van de inspectie kan daar geen nadere mededelingen over doen. In een persbericht op de eigen website meldt de school dat er inmiddels wel een verbeterplan is ingediend bij de inspectie. ‘Met dit verbeterplan beogen we in 2020 weer financieel gezond te zijn’, zo schrijft de school.

De HAS herkent de problemen die de inspectie in het rapport schetst, maar de kwaliteit van het onderwijs staat niet ter discussie. De keurmeester NVAO accrediteerde alle opleidingen voldoende tot goed. Collegevoorzitter Dick Pouwels van de HAS is optimistisch. Tegen het Brabants Dagblad zegt hij dat de 3.700 studenten van de HAS niets gaan merken van de financiële problemen en dat de HAS er in een paar jaar tijd weer bovenop is.

Meer nieuws