De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over afschaffing van de fusietoets weggestemd.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over afschaffing van de fusietoets weggestemd.

Beeld: Typetank

Afschaffing fusietoets po en vo sneuvelt in senaat

De fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan. Het wetsvoorstel waarmee het kabinet die toets wilde afschaffen is vanmiddag in de Eerste Kamer gesneuveld.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kreeg alleen 50Plus en de SGP mee. Met 36 stemmen voor en 39 stemmen tegen trok ze daarmee aan het kortste eind. De uitslag is een streep door de rekening van het kabinet, dat het plan had opgenomen in het regeerakkoord.

Vorig jaar september nam de Tweede Kamer – gesteund door dezelfde partijen – het wetsvoorstel aan. In de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid meer. Bij de plenaire behandeling vorige week bleek al dat het wetsvoorstel het vandaag moeilijk zou krijgen.

Bij de plenaire behandeling vorige week bleek al dat het wetsvoorstel het vandaag moeilijk zou krijgen

Noodrem

Nu blijft de minister verantwoordelijk voor het beoordelen van fusieplannen, het is een ‘noodrem’ die de meeste partijen willen handhaven. Volgens het kabinet – en schoolbesturen – brengt dat veel bureaucratie met zich mee. De AOb stond kritisch tegenover het schrappen van de fusietoets. ‘De praktische bezwaren van schoolbesturen mogen nooit zwaarder wegen dan de menselijke maat in het onderwijs. Zolang dit onvoldoende geborgd is, is het volgens ons onverstandig om de fusietoets af te schaffen’, zo stond in een brief aan de Kamer van de bond.

De fusietoets werd in 2010 door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen in reactie op de fusiegolf in het onderwijs, die tot grote instellingen leidde. Het schrikbeeld daarbij was het drama rond de onderwijsmoloch Amarantis.

Meer nieuws