Beeld: Typetank

Acties voor goede cao voortgezet onderwijs

Er komt voorlopig geen nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De vakbonden hebben de onderhandelingen met de VO-raad afgebroken, omdat er geen zicht is op overeenstemming. De werkgeversorganisatie wil niets doen om de werkdruk te beteugelen en houdt vast aan een tegenvallend loonbod. "En dus breekt het moment aan om actie te voeren", zegt AOb'er Henrik de Moel.

De AOb en de andere bonden maken tijdens deze onderhandelingen een punt van afspraken over de werkdruk die voor elke docent gelden. Maar daar wil de VO-raad volgens De Moel, hoofdbestuurder voortgezet onderwijs van de AOb, niets van weten. “Ze willen het niet vastleggen. Terwijl er maatschappelijk best veel consensus is over onze inzet. We pleiten voor maximaal twintig lesuren per week per docent aan hoogstens 25 leerlingen per groep. Dat is helemaal in de geest van de moties in de Tweede Kamer die in Den Haag bovendien ruim bijval kregen. Maar de VO-raad houdt de boot af en neemt zo het risico dat er nog steeds te veel kan worden gevraagd van collega’s.”

3,5 procent

Wat de lonen betreft komen de sociale partners al niet veel verder. De bonden willen 3,5 procent. De Moel: “Dat is zeker in deze sector niet gek. Verwacht wordt dat de marktsectoren de komende jaren aantrekken en vooral hoogopgeleiden meer loon zullen bieden. Dat betekent dat we bij de studiekiezer dikwijls achter het net zullen vissen en niet verbaasd moeten zijn als het nog moeilijker wordt om voor tekortvakken als wiskunde docenten te werven. Des te verbazingwekkender dat werkgevers niet willen verder gaan dan 2,35 procent.”

Ongepast

Ook na een onderhandelingspauze van een paar weken weigerde de VO-raad de bonden tegemoet te komen. De AOb en de collega-bonden stelden vast dat verder praten geen zin heeft. De Moel is teleurgesteld. “Ik had gehoopt dat de eensgezindheid waarmee de sociale partners in het primair onderwijs richting Den Haag optrekken voor een andere opstelling zou zorgen bij de VO-raad. Onze inzet is ambitieus maar noodzakelijk om toekomstbestendig voortgezet onderwijs te kunnen bieden. Dat valt of staat met de aanwezigheid van docenten en ondersteuners die de tijd krijgen hun werk goed te doen. We krijgen te vaak voorbeelden van hoe het niet moet op de werkvloer om de lijn van de VO-raad te volgen. Die komt neer op ‘de baas weet wat goed voor u is’. Dat vinden we bij de AOb eigenlijk nooit een prettige houding, maar zeker in een sector waar hoogopgeleide professionals voor de klas de hoofdtaak uitvoeren en besturen moeten faciliteren is zoveel bevoogding op zijn minst een tikje ongepast. Dan moeten ze het maar voelen.”

Over de aard en termijn van de acties is nog niet veel te zeggen

Over de aard van de acties en de termijn waarop deze van start gaan, is nog niet veel te zeggen. De Moel: “We hebben vanmorgen de onderhandelingen stopgezet en met de bonden afgesproken dat het acties worden. We maken zo snel mogelijk wereldkundig wat de plannen zijn.”

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER