Beeld: Typetank

Acties in het primair onderwijs gaan door

Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht. Dat laat het PO-Front weten. De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in actie, FvOv, AVS en PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Perspectief op een eerlijk salaris blijft uit. Acties blijven dus hard nodig.

In november werd een staking in Noord-Nederland aangekondigd voor januari, maar het PO-Front wilde minister Slob meer tijd geven om aan de eisen tegemoet te komen. Met die eisen is en blijft een structureel bedrag gemoeid van 1,4 miljard euro. De 430 miljoen euro voor werkdrukbestrijding komt veel te laat en voor een solide loongebouw is 900 miljoen euro nodig.

De gesprekken zijn hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid.

De afgelopen maanden is het PO-Front met minister Slob in gesprek gegaan over de werkdrukmiddelen. Deze komen volgens het regeerakkoord pas aan het einde van de regeerperiode beschikbaar. De gesprekken zijn hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt.

Salarisachterstand

Daarnaast zien de organisaties in het PO-front nog geen enkele beweging van het kabinet om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen. Het primair onderwijs blijft een van de slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt en de lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat de salarisachterstand de komende jaren nog groter wordt. Een salaris gelijkwaardig aan het voortgezet onderwijs is in dat licht een bescheiden eis.

Oproep tot staking

Details over de staking worden later bekend. Vast staat dat de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, PO in actie en FvO alle leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Nederland oproepen om 14 februari het werk neer te leggen. De Algemene Vereniging Schoolleiders roept alle schoolleiders op de staking te steunen. Of de PO-Raad de staking steunt hangt af van een ledenraadpleging die deze week nog zal plaatsvinden.

Meer nieuws