Driekwart van de AOb-leden uit het voortgezet onderwijs wil actievoeren. Een staking met een landelijke manifestatie heeft de voorkeur.
Driekwart van de AOb-leden uit het voortgezet onderwijs wil actievoeren. Een staking met een landelijke manifestatie heeft de voorkeur.

Beeld: Pixabay

Actiebereidheid voortgezet onderwijs groot

AOb-leden in het voortgezet onderwijs vinden in overgrote meerderheid dat het kabinet hun sector in het regeerakkoord onvoldoende biedt. De actiebereidheid is daarom groot: driekwart wil gaan staken. Bij acties hebben kleinere klassen, minder lessen per week en een hoger salaris prioriteit.

‘Leraar: van voetstuk tot voetveeg. Dit moet maar eens afgelopen zijn!!’ In de duizenden reacties op het regeerakkoord wordt duidelijk dat onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs erg ontevreden is over het regeerakkoord. De AOb peilde de mening bij 18 duizend leden, 4.401 reageerden daarop. Veel mensen vinden dat het kabinet een verdeel-en-heers-spelletje speelt: wel geld voor het primair onderwijs, maar niets voor het voortgezet onderwijs. ‘Zo worden sectoren uit elkaar gespeeld.’

D66

Van de 4.401 deelnemers reageerden negen van de tien afwijzend op het regeerakkoord. 49 procent vond het volstrekt onvoldoende voor het voortgezet onderwijs en 38 procent onvoldoende. Vooral D66 moet het ontgelden in de open antwoorden, omdat er geen geld komt voor het verminderen van de werkdruk. ‘Bewust op D66 gestemd in verband met kleinere klassen. Triest, maar die Pechtold krijgt mijn stem nooit weer.’

Driekwart van de AOb-leden wil dan ook actievoeren. Een staking met een landelijke manifestatie heeft de voorkeur. Speerpunten van een actie zijn voor leraren in volgorde van belangrijkheid: kleinere klassen, vermindering lestaak per week en hoger salaris. Ondersteunend personeel wil dat hun functies opnieuw worden gewaardeerd, omdat de taken veel zwaarder zijn geworden. Los daarvan geven veel mensen aan dat ze af willen van de lumpsum. ‘Want de klassen worden steeds groter, passend onderwijs geld komt totaal niet in de klas.’

Uitkomsten AOb-enquête op een rij:

Oordeel regeerakkoord
Volstrekt onvoldoende 49 procent
Onvoldoende 38 procent
Redelijk 9 procent
Voorlopig het meest haalbare 3 procent
Voldoende 1 procent
Bent u bereid op dit moment actie te voeren?
Ja 75 procent
Nee 25 procent
Prioriteit geven aan *
Kleinere klassen 2632
Vermindering lestaak 2329
Hogere salarissen 2084
Uitvoeren functiemix 220
Herwaardering functies oop 467

*Meerdere antwoorden mogelijk, meest genoemd in aantallen

Meer nieuws