Beeld: Typetank

ABP verhoogt pensioenen niet

Gepensioneerden bij pensioenfonds ABP krijgen volgend jaar niet meer pensioen. Het ABP is niet in staat de pensioenen te verhogen, omdat hun financiële positie dit niet toelaat. De premie voor werkenden en werkgevers verandert niet.

Dat maakte het pensioenfonds vandaag bekend. Bij het ABP zijn medewerkers uit het onderwijs aangesloten. Het niet verhogen van de pensioenen betekent dat het pensioen niet meegroeit met de stijgende prijzen voor bijvoorbeeld benzine, gas en levensmiddelen. “Je kunt dus zeggen dat gepensioneerden in 2022 minder brood kunnen kopen dan dit jaar”, zegt AOb-beleidsadviseur Roelf van de Ploeg.

Achterstand

De pensioenen zijn al sinds 2008 niet meer verhoogd en dus loopt de achterstand verder op. “De afgelopen jaren waren de prijsstijgingen (inflatie) laag, dus dan merk je het iets minder. Dat de pensioenen nu niet stijgen, voelen gepensioneerden nu nog meer vanwege de oplopende inflatie.” De overheid indexeert de AOW wel. “Dat geeft de laagste inkomens een beetje compensatie omdat bij deze groep AOW het hoofddeel van het inkomen is”, zegt de AOb-beleidsadviseur pensioenen.

Het ABP-bestuur kan de pensioenen niet verhogen omdat de gemiddelde dekkingsgraad van het fonds met 100,3 procent te laag is. Deze moet 110 procent zijn om de pensioenen te mogen verhogen. Dat betekent dat ze voor elke euro aan pensioen die ze willen uitkeren, er 1,10 euro in kas moet zitten.

Soepeler

Onlangs nam het kabinet onder druk van de PvdA het besluit dat pensioenen verhoogd mogen worden als de gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 105 procent. De AOb is blij met deze wijziging, binnen FNV-verband is hier hard voor gelobbyd. Toch maakt het voor deelnemers bij het ABP niet uit, want ook een gemiddelde dekkingsgraad van 105 procent is nog niet aan de orde. Pas in het voorjaar volgend jaar wordt gekeken of de pensioenen omhoog kunnen.

Premie

Werkenden en werkgevers blijven wel dezelfde premie betalen. Daarin komt volgend jaar geen verandering. De afgelopen jaren steeg de pensioenpremie juist en dat is aan de cao-tafels te merken. “Werkgevers betalen ook meer premie en dat gaat dan gelijk ten koste van de loonruimte”, zegt Van der Ploeg. “Nu de premie gelijk blijft is dit geen onderwerp.”.

Het Verantwoordingsorgaan van het ABP, waar ook leden van de AOb inzitten, adviseerde negatief op het besluit van het bestuur om de pensioenen en de premie niet te verhogen.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste pensioennieuws? AOb-leden kunnen de app downloaden en op hun telefoon zetten. Download de app via de Appstore of Playstore.

Meer nieuws