Beeld: Typetank

ABP stapt uit beleggingen fossiele brandstoffen

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in olie, gas en kolen. Het beleggingspakket in fossiele brandstoffen beslaat zo’n 15 miljard euro, 3 procent van het totaal aantal beleggingen van het fonds. ‘Het is een ingrijpende beslissing, maar die is nodig’, schrijft het ABP. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid en zetten deze grote stap omdat wij zien dat er meer vaart gemaakt moet worden.’

Het grootste pensioenfonds, waar onder meer het onderwijspersoneel bij is aangesloten, wil een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot te beperken. Alle beleggingen in fossiele brandstoffen zal het ABP van de hand doen totdat deze allemaal zijn verkocht. Het fonds verwacht dat het in het eerste kwartaal van 2023 zo ver is.

Duurzamer

De AOb heeft altijd voor een duurzamere koers gepleit, samen met de FNV in het Verantwoordingsorgaan van het ABP dat achteraf controleert en vooraf ongevraagd advies kan geven aan het ABP-bestuur. Ook spoorden onderzoekers, hoogleraren en docenten van universiteiten eerder dit jaar het ABP-bestuur in een brandbrief aan te beleggen in groenere bedrijven. Op de website schrijft het fonds dat er de laatste tijd verschillende groepen bij hen op aandrongen om zich terug te trekken uit de fossiele industrie. Naast deze aansporing zorgden ook de alarmerende klimaatrapporten van de VN voor een omslag.

Lerarenopleider Auke van Nie zit namens de AOb in het Verantwoordingsorgaan en vindt dit een goede stap. “Het is een grote en serieuze stap van het pensioenfonds”, zegt hij. Hij denkt dat het maatschappelijke impact zal hebben. “Andere pensioenfondsen hebben iets uit te leggen nu het grootste pensioenfonds is voorgegaan. Wij hebben altijd gezegd dat het duurzamer moet en fossielvrij. Daar hebben we de afgelopen vier jaar het bestuur een heleboel vragen over gesteld.”

‘Andere pensioenfondsen hebben iets uit te leggen nu het grootste pensioenfonds is voorgegaan. Wij hebben altijd gezegd dat het duurzamer moet en fossielvrij’

Geen negatief rendement

Dit besluit heeft geen negatieve invloed op de pensioenen zo verwacht het pensioenfonds. Zo zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann in een interview op de website dat er veel onderzoek is waarin wordt aangetoond dat een aandelenportefeuille zonder producenten van fossiele brandstoffen ook goed kan renderen. ‘Studies geven aan dat beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen op termijn mogelijk (veel) minder waard worden. Dat is allemaal meegewogen bij dit besluit, en ondersteunt onze verwachting dat dit besluit geen negatief effect heeft op rendement en pensioen.’

Strengere criteria

Naast deze beslissing zal het grootste pensioenfonds zich nu richten op de grootgebruikers van de olie, gas en kolen. Dat zijn elektriciteitsbedrijven, de luchtvaart en auto-industrie. Er komen volgend jaar strengere duurzamere criteria waar deze bedrijven aan moeten voldoen en het ABP zal in gesprek gaan als bedrijven dit niet doen. Blijft een bedrijf te weinig werk maken van duurzaamheid, dan verkoopt het ABP de beleggingen, zo zegt Wortmann.

Stel je kandidaat!

Stel je kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan namens de AOb. In het Verantwoordingsorgaan stuur je actief mee op het beleid van het ABP. Ook geven vertegenwoordigers advies aan het ABP-bestuur over premies, indexaties, het beleggingsbeleid en wijzigingen van de statuten en reglementen. Iets voor jou? Stuur een mail met cv naar: bestuur@aob.nl De verkiezingen zijn in april 2022. Meer informatie? Mail naar AOb-pensioenadviseur Roelf van der Ploeg via: rvploeg@aob.nl

Meer nieuws