De interesse voor de driejarige mbo-opleiding tot onderwijsassistent stijgt al jaren.
De interesse voor de driejarige mbo-opleiding tot onderwijsassistent stijgt al jaren.

Beeld: Pixabay

Aantal mbo-studenten onderwijsassistent groeit sterk

De instroom in de mbo-opleiding onderwijsassistent is in vijf jaar tijd met bijna 30 procent gestegen. Ook steeds meer jongens kiezen voor deze opleiding. De meeste studenten willen doorstromen naar de pabo. “Blijkbaar wordt het beroep aantrekkelijker”, reageert AOb-bestuurder Thijs Roovers.

Uit de open databestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs blijkt dat de interesse voor de driejarige mbo-opleiding tot onderwijsassistent blijft stijgen. Met deze niveau 4-opleiding, onderdeel van de richting pedagogisch werk, kunnen afgestudeerden aan de slag in het basisonderwijs tot en met het middelbaar beroepsonderwijs. Zij ondersteunen de leraar in de klas, begeleiden leerlingen individueel of in groepjes en organiseren activiteiten.

 

Stijging

In absolute aantallen gaat het om een instroom van 12.946 studenten in 2020. Dat zijn er 3.776 meer dan in 2016, een stijging van bijna 30 procent in vijf jaar tijd. Ten opzichte van 2019 is er een stijging van 12 procent.

Ongeveer 24 procent van de instroom in 2020 is man, dit is een lichte stijging ten opzichte van vijf jaar geleden. Steeds meer roc’s bieden de bbl-variant aan, waarin studenten zowel werken als leren tegelijk. Het aantal studenten dat daar instroomt is naar verhouding klein, maar groeit flink: van 90 in 2016 naar 547 studenten in 2020.

“Verreweg de meesten kiezen voor deze opleiding omdat ze juf of meester willen worden”

Freek Boswinkel, teammanager van de opleiding onderwijsassistent bij ROC van Twente, heeft de opleiding zien groeien van 240 naar 540 studenten. “Verreweg de meesten kiezen voor deze opleiding omdat ze juf of meester willen worden”, vertelt hij. “Tweederde volgt in het derde jaar het keuzedeel Doorstroom pabo dat we samen met Hogeschool Saxion aanbieden.”

Het imago van het beroep leraar bij jongeren is volgens hem sterk verbeterd. Boswinkel: “Ook bij jongens neemt de interesse toe. Bij ons bestaat zelfs ruim eenderde van de studenten in het eerste leerjaar uit jongens. De uitdaging is om ze vast te houden door het onderwijs dat nu veelal gericht is op meisjes, voor hen aantrekkelijker te maken.”

“Ook bij jongens neemt de interesse toe”

Het aantal afgestudeerde onderwijsassistenten neemt ook toe, zo bleek al eerder uit het rapport van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Sinds 2016 is het aantal gediplomeerden met 18 procent gestegen tot 3.220 in 2020. Van de afgestudeerden stroomt ongeveer de helft door naar het hbo en zo’n 45 procent naar de arbeidsmarkt. Eenmaal aan het werk wil zo’n 13 procent van de onderwijsassistenten starten met de pabo. In de regio Twente liggen de cijfers iets anders volgens Boswinkel. “Bijna alle studenten stromen door naar het hbo, ondanks dat er in Twente steeds meer werk is voor onderwijsassistenten.”

 

“Bijna alle studenten stromen door naar het hbo, ondanks dat er in Twente steeds meer werk is voor onderwijsassistenten”

 

Het aantal vacatures in het primair onderwijs voor onderwijsassistenten is volgens het Arbeidsmarktplatform overal in Nederland sterk toegenomen. Dit komt enerzijds door dat scholen het extra geld om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen, de zogeheten ‘werkdrukmiddelen’ voornamelijk inzetten voor extra onderwijsassistenten binnen de school. Anderzijds neemt het aantal onderwijsassistenten volgens het rapport toe doordat steeds meer scholen hun onderwijs anders organiseren. ‘Het aantal concept- en profielscholen is de afgelopen jaren bijvoorbeeld sterk gestegen.’

“Dat er mee handen in de school komen, juichen we toe”

AOb-bestuurder Thijs Roovers is blij dat de werkgelegenheid voor onderwijsassistenten is toegenomen en dat de opleidingen groeien. “Dat er meer handen in school komen, juichen we toe. Onderwijsassistenten dragen daardoor bij aan de kwaliteit van het onderwijs en een goede sfeer op school.”

“We moeten er alleen wel voor waken dat ze zelfstandig de leraar gaan vervangen. Door het lerarentekort gebeurt dat al, terwijl ze er niet bevoegd voor zijn en daar ook niet naar betaald worden. Dat is oneerlijk en komt niet ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Fantastisch vak

Dat de meesten willen doorstromen naar de pabo en dat het aandeel mannen toeneemt, noemt hij heel goed nieuws. “Blijkbaar wordt het beroep aantrekkelijker”, zegt hij. “Het is ook een fantastisch vak en als we de loonkloof met het voortgezet onderwijs dichten, staat er ook een prachtig salaris tegenover. Geld is geen reden om het te doen, maar straks ook geen reden om het te laten.”

Meer over de inzet van onderwijsassistenten lees je in het artikel ‘Onderwijsondersteuners werken veel buiten eigen takenpakket’ 

Meer nieuws