AOb: 'Bevoegdheden niet aanpassen om het lerarentekort op te lossen'
AOb: 'Bevoegdheden niet aanpassen om het lerarentekort op te lossen'

Beeld: Typetank

‘Aanpak lerarentekort cruciaal voor onderwijskwaliteit’

Het wegwerken van het lerarentekort is cruciaal voor het bevorderen van de onderwijskwaliteit. Dat schrijven de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv, LAKS en de VO-raad in een oproep aan de politiek.

De oproep is een reactie op de ambities uit het eindverslag van informateur Hamer voor de komende regeerperiode. “Volgens Marriëtte Hamer moet de kwaliteit van het onderwijs op orde worden gebracht, en moeten kansengelijkheid en innovatie worden bevorderd”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Daar doen wij nu concrete voorstellen voor.”

‘Een tekort werk je niet weg met incidenteel geld. Want daar kun je geen mensen van aannemen’

Volgens de oproep moet er in de eerste plaats structureel worden geïnvesteerd in begeleiding en professionalisering van leraren, en in vermindering van de werkdruk. Verder is er, om de kansengelijkheid van leerlingen te bevorderen, extra aandacht nodig voor leesonderwijs en voor de ondersteuning van leerlingen met een achterstandspositie.

Digitaal

Ook moeten leerlingen de mogelijkheid krijgen om pas op latere leeftijd een keuze te maken voor de onderwijssoort die het best bij hen past. Daarnaast zijn investeringen nodig in digitale vaardigheden.

Structureel

De onderwijsorganisaties benadrukken het belang van structurele investeringen. Ook na de twee jaar aan incidentele investeringen voor het wegwerken van de corona-achterstanden. “De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met voldoende, goed opgeleide leraren”, zegt De Moel. “En er is al jaren een tekort. Dat werk je niet weg met incidenteel geld. Want daar kun je geen mensen van aannemen.”

De oproep aan de politiek wordt ondersteund door AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv, LAKS en de VO-raad.

 

Meer nieuws