7,5 miljoen voor overgang mbo-hbo

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar om de overgang tussen het mbo en hbo te verbeteren. Dat zei ze in haar toespraak bij de opening van het schooljaar op de Haagse Hogeschool.

Het geld kan gebruikt worden voor goede doorstroomprogramma’s of om te zorgen dat er nog meer docententeams van verschillende scholen gaan samenwerken en oudere studenten optreden als mentoren. Bussemaker zei gisteren in haar toespraak dat ze studenten uit het mbo en hbo gaat vragen om mee te denken over de besteding van het geld. Volgens de minister hangt een goede overgang nu nog te vaak af van toevallig goede contacten tussen scholen onderling.

Een soepele overgang is één van de voorwaarden voor gelijke kansen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Onderwijsinspectie waarschuwden de afgelopen tijd voor een toenemende kansenongelijkheid.

Uitval

Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen van april 2016 blijkt dat de afgelopen vijf jaar de uitval onder havisten iets afnam, maar dat het bij mbo’ers toenam. In 2014/2015 vielen er ruim 14 duizend eerstejaars hbo-studenten uit. Onder eerstejaars mbo’ers nam de uitval toe van 21 procent in 2010 tot 22,4 procent in 2014. Vooral niet-westerse mannelijke allochtone mbo’ers vielen uit.

Vandaag kwam de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) met een notitie waaruit ook blijkt dat het aantal mbo’ers dat doorstudeert achterblijft. Volgens de LSVb geeft één op de drie studenten aan dat financiële redenen een rol spelen en niet-westerse allochtonen ervaren veel drempels bij de doorstroom. In de notitie staan aanbevelingen, zoals een speciaal introductieprogramma voor eerste generatiestudenten, dat kan helpen bij het bekend maken met studeren.

Vage reden

Bussemaker is bezig met het toelatingsrecht in het mbo, zodat studenten nooit vervolgonderwijs wordt ontzegd vanwege vage redenen. Studentenorganisatie JOB voor mbo-studenten merkte de afgelopen maanden dat er weer veel studenten onterecht werden geweigerd, zo liet de organisatie eind augustus weten. Bussemaker: ‘De belangrijkste taak van instellingen is om ál hun studenten, alle kansen te geven hun einddoel te bereiken.’

Meer nieuws