Het aantal excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid.
Het aantal excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid.

Beeld: Pixabay

49 nieuwe excellente scholen

Bijna vijftig scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben het predicaat Excellente School 2017 ontvangen. In totaal telt Nederland nu 248 van zulke scholen.

De titel Excellente School is op 22 januari voor de zesde keer uitgereikt. Het aantal excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. 49 nieuwe scholen hebben dit jaar het erepredicaat ontvangen, waardoor Nederland nu in totaal 248 scholen telt die zich onderscheiden van de rest in het primair (83), voortgezet (141) en speciaal onderwijs (24). Het Goese Lyceum bijvoorbeeld ontving het predicaat vooral omdat het elke leerling een profiel op maat biedt en vanwege de aandacht voor talentontwikkeling. En basisschool de Sterrekijker in Beverwijk mag zich vanaf dit jaar excellent noemen omdat de school goed inspeelt op de taalachterstand waarmee veel leerlingen de school binnenkomen.

Niet onomstreden

Excellente scholen krijgen meer vrijheid van de Onderwijsinspectie omdat ze de boel goed op orde hebben. Scholen melden zich zelf aan voor de titel. Om de titel te krijgen moeten ze zich onderscheiden in kwaliteit en excelleren met een bepaald profiel. Het predicaat is tijdelijk, een school kan het na drie jaar ook weer kwijtraken. Omdat niet alle scholen meedoen aan de race voor de eretitel, is het concept niet onomstreden, analyseerde het Onderwijsblad in 2016 in het artikel ‘Is goed niet goed genoeg.’

 

Meer nieuws