Twintigduizend achtstegroepers hebben een verkeerd schooladvies gekregen.
Twintigduizend achtstegroepers hebben een verkeerd schooladvies gekregen.

Beeld: Typetank

20 duizend leerlingen kregen onjuist eindtoets-advies

Van bijna 20 duizend leerlingen van groep 8 is dit jaar het schooladvies op basis van de eindtoets verkeerd berekend. Dat meldt het ministerie van OCW. De fout deed zich voor bij leerlingen die één van de alternatieve eindtoetsen maakten – zoals IEP of Route 8 - maar is niet de schuld van deze toetsaanbieders.

Door een verkeerde berekening van onafhankelijke experts is bij 20 duizend leerlingen (zo’n elf procent van alle achtstegroepers in Nederland) een onjuist schoolniveau uit de eindtoets gekomen. In de meeste gevallen heeft deze groep leerlingen een te hoog toetsadvies gekregen.

De situatie doet zich voor bij een deel van de leerlingen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets heeft gemaakt. Zij kregen een onjuist toetsadvies, bijvoorbeeld havo/vwo in plaats van vmbo gl-tl/havo. Er zijn geen gevolgen voor de leerlingen die de Centrale Eindtoets van Cito hebben gemaakt: zij hebben een correct toetsadvies ontvangen.

Check

Het toetsadvies is op dit moment een extra check op het advies van de leerkracht en de school, dat elke leerling al eerder in het jaar ontvangt. Op basis van het toetsadvies kan het advies van de school eventueel wel naar boven worden bijgesteld. Dat laatste zou in een aantal gevallen gebeurd kunnen zijn, of juist (bij een te lage uitslag van de eindtoets) achterwege zijn gebleven. Daardoor kan het onjuiste toetsadvies bij een aantal leerlingen hebben geleid tot een onjuist eindadvies.

‘Dit is een buitengewoon vervelende situatie, in eerste instantie natuurlijk vooral voor de geraakte groep 8-leerlingen en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten en scholen’

De toetsadviezen voor de betreffende leerlingen zijn opnieuw berekend. Vanochtend hebben de verschillende toetsaanbieders de basisscholen geïnformeerd, zodat zij ouders op de hoogte kunnen stellen en kunnen nagaan of de leerling het best passende eindadvies heeft gekregen.

Arie Slob

Onderwijsminister Arie Slob verklaart: ‘Dit is een buitengewoon vervelende situatie, in eerste instantie natuurlijk vooral voor de geraakte groep 8-leerlingen en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten en scholen die hierbij betrokken zijn. Zowel de basisscholen die de schooladviezen opstellen en nu mogelijk een tweede keer moeten heroverwegen, als de middelbare scholen die leerlingen mogelijk anders moeten plaatsen.’

Alle informatie over de kwestie is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Daarnaast is er een telefonische informatielijn Eindtoets ingesteld voor ouders: 050 -599 98 20. Ouders kunnen voor informatie en persoonlijk advies ook terecht bij Ouders & Onderwijs: 088-6050101.

Meer nieuws