Beeld: Livestream Tweede Kamer

100 miljoen naar noodplannen lerarentekort

Minister Arie Slob gaat op zoek naar 100 miljoen euro om de noodplannen van vijf grote steden tegen het lerarentekort te financieren. Dat zei hij deze week in een Kamerdebat over de crisis in het onderwijs: “Mijn inzet is ervoor te zorgen dat we die gelden zullen vinden.”

Slob kreeg afgelopen januari de noodplannen van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Zij willen onder meer dat dat hun leraren in het primair en speciaal onderwijs een hoger salaris krijgen. ‘Lesgeven in een grootstedelijke context vraagt immers meer van een leraar dan lesgeven buiten de G4’, schreven de wethouders.

Verder willen deze drie grote steden dat leraren gym, muziek of middelbare schooldocenten in noodsituaties voor een basisschoolklas kunnen staan. Amsterdam wil ook een vierdaagse lesweek mogelijk maken, schreef het AD in januari. Op dag vijf gaan leerlingen dan wel naar school, maar moeten ze les krijgen in bijvoorbeeld kunst of sport van iemand die geen docent is.

Slob wacht nog op de plannen van Utrecht en Almere. Die verwacht hij in april. “Niet alle onderdelen in de plannen zijn alleen maar een kwestie van: er moet geld komen”, benadrukte de minister. De schoolbesturen in de G5 moeten vooral ook veel onderling afspreken: “Hoe ze met de uitzendbureaus omgaan (…), dat je niet lopende een jaar leerkrachten bij elkaar weghaalt. En er zitten afspraken in over hoe je met elkaar die zijinstromers goed begeleidt.”

Potpourri

AOb-bestuurder Jelmer Evers was bij het Kamerdebat. Opvallend vond hij de potpourri aan potentiële maatregelen tegen de personeelscrisis in het onderwijs. Evers: “Het ging alle kanten op. Ik vond het vooral heel teleurstellend dat er geen perspectief in zat voor een structurele oplossing. Hoe gaan we voorkomen dat deze noodplannen niet structureel worden? Daar kwam geen antwoord op.”

‘Vooral in  voortgezet onderwijs is het lerarentekort nog een onzichtbaar probleem’

De Kamer sprak deze week opnieuw haar zorg uit over het ontbreken van actuele cijfers over het lerarentekort. Vorig jaar nam ze al een motie aan die minister Slob oproept om de lerarentekorten, de noodoplossingen en de uitgevallen lessen officieel te registreren en bij te houden. Dat zorgt ervoor dat de omvang van het probleem duidelijk is. Tot nu toe voert het kabinet deze motie niet uit.

Evers: “Een dag eerder vertelde een leerling me nog dat hij maar handjevol lessen wiskunde had gehad in zijn hele examenjaar. We moeten inzicht krijgen in dat deze dingen nu gebeuren. Vooral in het voortgezet onderwijs is het probleem nog een onzichtbaar.”

De AOb voert sinds afgelopen dinsdag actie. De vakbond roept ouders, onderwijspersoneel en leerlingen/studenten op om melding te doen van lesuitval en noodoplossingen via dit formulier (t/m 17 maart). De AOb zet de meldingen door naar de Onderwijsinspectie.

 

 

Meer nieuws