Kaderscholing

Alle interne AOb-cursussen op een rij

Hier vind je het cursusaanbod voor actieve AOb-leden. Kijk in de agenda welke cursus bij jouw functie hoort en geef je op. Heb je vragen over één van de cursussen of wil je meer informatie? Neem contact op met coördinator Brigit Linssen via bondskaderscholing@aob.nl

  Online: Bestuursscholing AOb dag 2

  • overig | landelijk | Online

  LET OP! Inschrijven voor 11 februari 9.00 uur! 


  Je bent (kader)lid van de AOb en wilt graag meer invloed uitoefenen op het beleid van de AOb en opkomen voor het personeel in het onderwijs. Daartoe kun je je in de toekomst kandidaat stellen voor 1 van de bestuursfuncties in de vereniging bijvoorbeeld als lid van een sectorbestuur AOb in je eigen sector, of als lid van een groepsbestuur, of als lid van het hoofdbestuur.


  Meer informatie Inschrijven

  Online: Bestuursscholing AOb dag 3

  • overig | landelijk | Online

  LET OP! Inschrijven voor 3 maart 9.00 uur! 


  Je bent (kader)lid van de AOb en wilt graag meer invloed uitoefenen op het beleid van de AOb en opkomen voor het personeel in het onderwijs. Daartoe kun je je in de toekomst kandidaat stellen voor 1 van de bestuursfuncties in de vereniging bijvoorbeeld als lid van een sectorbestuur AOb in je eigen sector, of als lid van een groepsbestuur, of als lid van het hoofdbestuur.

  Meer informatie Inschrijven

  Online: Netwerken

  • overig | landelijk

  Netwerken is een belangrijke vaardigheid om contact te krijgen en onderhouden met leden. Meer dan ooit vindt dat nu ook online plaats. In deze cursus besteden we aandacht aan:

  Meer informatie Inschrijven

  Online: Sociale Zekerheid

  • overig | landelijk

  Hoe zit het sociale zekerheidsstelsel in Nederland in elkaar? Wat zijn globaal de regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag? In deze cursus krijg je een overzicht van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland en komen globaal de belangrijkste veranderingen en eventuele nieuwe actualiteiten aan de orde.


   

  Meer informatie Inschrijven

  Deep democracy follow up Utrecht

  • landelijk | AOb Hoofdkantoor

  Van teams in het onderwijs wordt steeds meer verwacht dat ze gezamenlijk besluiten nemen over hun taken en inzet. Deep democracy is een methode die helpt om met meer draagvlak besluiten in een team te nemen en na te komen.

  Meer informatie Inschrijven