Sectorraad HBO

Locatie Online via Teams
Datum 03 februari 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 02 februari 2023

Online bijeenkomst via Teams van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Een dag van tevoren zul je de link ontvangen om online deel te kunnen nemen.

 • Programma

  1. Mededelingen
  a. DAM gelden voor tegemoetkoming bekostiging vakbondslidmaatschap op aantal instellingen


  2. Verslagen; vaststellen verslag en afvoeren uitgevoerde besluiten
  2.0 Verslag online sectorraad HBO 2 december 2022

  3. Arbeidsvoorwaarden (45 minuten)
  3.0 CAO (Douwe)
  Bespreking van uitkomsten ophaalsessies, bepalen inzet


  4. Sector/ bondszaken (45 minuten)
  4.0 Werkplan sector hbo 2023, Doel: Vaststellen werkplan 2023.
  4.1 Update van werkgroepen (mededelingen)
  - Medezeggenschap
  - Ledenwerving
  - Werkdruk
  - Sociale veiligheid
  - Onderwijs inhoud en politieke lobby
  4.2 Internationale activiteiten


  5. Situatie Hogescholen (20 minuten)
  5.0 Urgente ontwikkelingen op hogescholen (korte mededelingen, geen discussie)


  6. Planning (5 minuten)
  6.0 Onderwerpen t.b.v. publicatie in het Onderwijsblad, Nieuwsbrief HBO, AOb website e.a.


  7. Nagekomen punten


  8. Rondvraag en sluiting

 • Details
  Plaatsen 50
  Nog beschikbaar 34
  Contact het secetariaat sectorbestuur-ho@aob.nl
  Doelgroep Leden AOb