ZOEKRESULTATEN

GEZOCHT OP: LERARENTEKORT • 100 RESULTATEN

Torenhoog lerarentekort groeit in po naar bijna 10 procent

Het landelijke lerarentekort in het primair onderwijs is afgelopen jaar toegenomen naar 9700 voltijdbanen, oftewel 9,5 procent. Het tekort is verhoudingsgewijs het grootst in de vijf grote steden (15,2 procent),...

Het lerarentekort staat grote onderwijsambities in de weg

Miljarden trekt het kabinet uit om de dalende onderwijskwaliteit en kansenongelijkheid aan te pakken. Maar ambitieuze verbeterplannen stuiten op die allesoverheersende onderwijscrisis: een enorm tekort aan bevoegde leraren. Een bonus...

Lerarentekort zet schoolbestuurder klem

Door het lerarentekort hebben schoolbestuurders uitzendbureaus nodig om aan personeel te komen - soms tegen wil en dank. Steeds vaker stellen onderwijsstichtingen paal en perk aan de hoge tarieven en...

Geld verdienen aan het lerarentekort

Onderwijsondernemer Eric Bastiaansen zoekt voor eigen gewin de grenzen op van wet- en regelgeving. Zijn nieuwste project, waarin hij Surinaamse leerkrachten naar Nederland wil halen om hier het lerarentekort op...

Geen regio meer zonder lerarentekort

Nederland komt meer dan 9.000 fulltime leraren tekort in het primair onderwijs. Dat zijn al gauw bijna 13.000 juffen en meesters. Voor het eerst zijn er cijfers over het lerarentekort...

Lerarentekort groeit verder in grote steden

Weer zijn de lerarentekorten binnen het primair onderwijs in de grote steden opgelopen. Het tekort ligt nu gemiddeld op 14,3 procent. Op scholen waarop veel leerlingen met een groot risico...

AOb protesteert tegen krampachtig negeren lerarentekort

Na de kabinetsformatie moet de nieuwe minister van onderwijs alles op alles zetten om het lerarentekort op te lossen. Dat verklaarden leden van de Tweede Kamer vandaag bij het protest...

Roze olifant tegen lerarentekort

Investeer in onderwijs en maak vaart met de Kabinetsformatie, want het lerarentekort loopt steeds verder op. Dat is de boodschap die de AOb aanstaande donderdag aan de politiek laat horen...

Lichtpuntjes rond het lerarentekort?

Met de verkiezingen voor de deur strooien politici in debatten, interviews en andere optredens graag met claims, wapenfeiten en andere weetjes. Het Onderwijsblad houdt twee hete hangijzers tegen het licht:...

Lerarentekort houdt aan

Nu de corona-crisis in andere bedrijfstakken voor kaalslag zorgt, melden zij-instromers zich massaal aan bij schoolbesturen. Exit lerarentekort? Nee. Door een enorme pensioengolf en een verhoogde raming van het aantal...

Het lerarentekort slaat wereldwijd toe

Wereldwijd slaat het lerarentekort toe. Andere landen proberen het op te lossen met zij-instromers, het beter betalen van starters en grotestadsbonussen. Het ei van Columbus is nog nergens gevonden.

100 miljoen naar noodplannen lerarentekort

Minister Arie Slob gaat op zoek naar 100 miljoen euro om de noodplannen van vijf grote steden tegen het lerarentekort te financieren. Dat zei hij deze week in een Kamerdebat...

Lerarentekort veel groter dan officiële cijfers

Het lerarentekort is veel groter dan de officiële cijfers die het ministerie van Onderwijs dit jaar hanteert. Dat blijkt uit de noodplannen van Den Haag en Rotterdam, waarin ook de...

‘Niveau brugklassers omlaag door lerarentekort’

Middelbare scholen moeten vaker brugklassers bijspijkeren die met leerachterstanden van de basisschool komen. Dat stelt de VO-raad in het AD. Zonder oplossing voor het lerarentekort worden de leerachterstanden alleen maar...

‘Noodplan voor lerarentekort is wassen neus’

Het noodplan waarmee onderwijsminister Slob het lerarentekort in de grote steden wil bestrijden is een wassen neus. Dat zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “Met zijn één miljoen euro kun je zestien...

Amsterdamse basisscholen week dicht door lerarentekort

Zestien openbare basisscholen van de Stichting Westelijke Tuinsteden sluiten in december een week lang de deuren vanwege het lerarentekort. In die week gaan de schoolteams aan de slag om na...

Aanpak lerarentekort is weinig effectief

Minister Arie Slob (ChristenUnie) ziet dat zijn maatregelen om het lerarentekort te bestrijden vruchten beginnen af te werpen, zo meldde hij aan de Tweede Kamer vorige week tijdens een debat....

Lerarentekort stelselmatig onderschat

Scholen hebben duizenden leraren meer nodig dan de prognoses aangeven, omdat geen rekening is gehouden met werken in deeltijd. Daar komt de vraag naar vervangers nog bovenop. Met het huidige...

Basisschool sluit door lerarentekort

Het lerarentekort in Nederland eist zijn eerste slachtoffer, zo meldt het Parool. De 16e Montessori basisschool in Amsterdam Zuidoost moet sluiten omdat er te weinig leerkrachten zijn.

Lerarentekort wordt snel voelbaar in heel Nederland

Vanaf 2021 verspreidt het lerarentekort zich in hoog tempo over het land, na 2025 kleurt Nederland bijna helemaal alarmerend rood. De AOb vertaalt de prognoses in een heldere animatie.

Uitbreiding deeltijdbaan geen oplossing voor lerarentekort

Leraren zijn in noodsituaties, zoals bij ziekte van een collega, loyaal door tijdelijk méér te gaan werken. Maar vrijwel niemand staat te trappelen om zijn of haar aanstellingsomvang structureel uit...

Kamer wil dat minister lerarentekort in kaart brengt

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Arie Slob (ChristenUnie) landelijk gaat bijhouden welke noodmaatregelen scholen allemaal nemen vanwege het lerarentekort en hoe groot de lesuitval is.

Inspectie moet lerarentekort in kaart brengen

De omvang van het lerarentekort is groter dan nu zichtbaar is. Daarom moet de Onderwijsinspectie in kaart brengen wat scholen voor noodmaatregelen nemen en hoe vaak zij onbevoegden voor de...

Coalitie houdt stoïcijns vast aan aanpak lerarentekort

Zonder vooralsnog veel zicht op de resultaten van zijn maatregelen tegen het oplopende lerarentekort houdt onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) vast aan de ingezette koers van het kabinet. Geen nieuwe investeringen...

Werkdrukgeld verdampt door lerarentekort

Geld tegen werkdruk: dat was het resultaat van de eerste stakingen in het primair onderwijs. Maar waar het lerarentekort al grote impact heeft blijven deze euro’s geregeld op de plank...

Parttimers zijn stoplap voor lerarentekort

Leerkracht ziek? Invalpool leeg? Dan belt de schooldirecteur zijn parttimers. Een structurele oplossing van het lerarentekort is het niet.

Nieuwe cijfers laten zien dat lerarentekort niet afneemt

Nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs laten zien dat scholen moeilijk nieuwe leraren kunnen vinden. Zo waren er in het primair onderwijs het afgelopen schooljaar drie keer zoveel vacatures...

Lerarentekort ontregelt scholen

Onderwijssectoren piepen en kraken onder het lerarentekort. Dat laat een enquête zien onder ruim tienduizend AOb-leden uit het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De onderwijskwaliteit en schoolteams staan onder druk.

Het lerarentekort is nu en fors

Leerkracht Eddy Erkelens brengt met de website lerarentekortisnu.nl het lerarentekort in kaart. Hij hoopt de politiek te bewegen tot investeringen. 'Zonder leerkrachten, geen onderwijs!'

Lerarentekort dwingt school in Almere tot leerlingstop

De Bongerd in Almere, een school voor speciaal onderwijs, plaatst vanwege het gebrek aan leraren tijdelijk geen leerlingen. Ook bij de Olivijn, een andere school die onder dezelfde stichting valt,...

Parttimer reddende engel bij noodoplossingen lerarentekort

Door extra te werken waren parttimers afgelopen week de reddende engel op basisscholen. Dat blijkt uit cijfers van de website Lerarentekortisnu.nl. Hoe hard dat nodig is, ook buiten de Randstad,...

Noodgreep door lerarentekort is vaakst nodig in groep 7 en 8

Voor de groepen 7 en 8 moesten scholen de afgelopen week het vaakst een noodoplossing bedenken vanwege het lerarentekort. Dat blijkt uit cijfers van de website Lerarentekortisnu.nl. Bij basisschool Beurthonk...

AOb past voor landelijk overleg over lerarentekort

De AOb sluit niet aan bij het landelijke overleg over het lerarentekort. “De maat is vol nu het ministerie de bevoegdheidseisen in het primair onderwijs loslaat”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen....

‘Slob gebruikt lapmiddelen voor lerarentekort’

Het lerarentekort is zo hoog opgelopen dat leerkrachten op sommige dagen nauwelijks meer toekomen aan onderwijs: het lijkt meer op kinderopvang. Dat verklaarde leerkracht en AOb-kaderlid Inke Wentink op het...

Ministerie laat bevoegdheidseisen bij lerarentekort los

In een handreiking voor basisscholen over het lerarentekort, geeft het ministerie scholen feitelijk carte blanche voor het inzetten van onbevoegden. En dat is een ‘zeer onwenselijke stap', aldus de AOb.

Slob bestrijdt lerarentekort met verwachte meevaller

Twintig miljoen euro zegde minister Arie Slob vorige week toe voor het aanpakken van het lerarentekort. Vijftien miljoen euro daarvan financiert de minister met een meevaller die hij pas volgend...

Slob vindt geld voor regionale aanpak lerarentekort

Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) trekt 13 miljoen euro uit om het lerarentekort in de regio’s aan te pakken. Ook heeft hij op zijn begroting 7 miljoen euro ‘gevonden’ om de...

Cultuurdocenten tegen het lerarentekort

Cultura Nederland wil creatieve vakdocenten voor klassen zetten die anders naar huis worden gestuurd. De AOb ziet deze oplossing als een pleister.

Wij zijn ‘het lerarentekort’

Het lerarentekort kent vele gezichten. De AOb brengt ze in beeld. Wie zijn deze (ex-)leraren en waar lopen ze tegenaan?

Lerarentekort noopt tot vierdaagse schoolweek

Twee grote scholenkoepels in Zaanstad voeren een vierdaagse schoolweek in als het lerarentekort nog nijpender wordt, zoals bij een griepgolf. “Nood breekt wet”, zegt collegevoorzitter Niko Persoon van Zaan Primair.

De feiten over het lerarentekort

Scholen hebben grote moeite om voor elke klas een leerkracht te vinden. De kranten staan bomvol met berichten over het lerarentekort. 'De rek is eruit', lezen we. Maar wat zijn...

Lerarentekort treft primair onderwijs in alle regio’s

Basisscholen in alle Nederlandse regio’s gaan het lerarentekort tussen nu en 2023 voelen. Het tekort zal dit jaar uitkomen op 1300 voltijd leerkrachten. De verwachting is dat dit aantal in...

Onderwijsraad: lerarentekort vereist regie ministers

De Onderwijsraad vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen om het oplopende lerarentekort te bestrijden. Het huidige beleid is te versnipperd en niemand neemt de regie. Een landelijke taskforce...

Lerarentekort zet verbetering onderwijskwaliteit onder druk

De werkdruk, het hoge ziekteverzuim en niet vervulde vacatures maken het scholen moeilijk om te werken aan kwaliteitsverbetering. Dat meldt de Onderwijsinspectie in 'De Staat van het Onderwijs.' AOb-voorzitter Liesbeth...

Eerste stappen gezet om lerarentekort te bestrijden

De eerste stappen om het lerarentekort te bestrijden zijn gezet. Zowel de Tweede Kamer als het ministerie van Onderwijs zijn met het onderwerp bezig. GroenLinks diende vanavond een motie in...

Actie tegen lerarentekort: ‘Een super initiatief’

Het is nu al een succes, de actie van twee openbare Utrechtse schoolbesturen, in het voortgezet en primair onderwijs, om nieuwe leraren te trekken. “Ik geloof niet in dure overheidscampagnes....

Laat de minister weten dat het lerarentekort pijn doet

Het lerarentekort is duidelijk aanwezig in het primair onderwijs en wordt de komende jaren alleen nog maar groter. Kinderen worden naar huis worden gestuurd of onderverdeeld in andere klassen, wanneer...

Minigroei pabo lost lerarentekort niet op

De voltijds pabo-opleidingen in Nederland groeien dit jaar met 2 procent. In totaal zijn 91 jongeren méér dan vorig schooljaar de pabo gaan doen. Een druppel op de gloeiende plaat,...

AOb-enquête: lerarentekort voelbaar in hele land

Basisscholen in het hele land kunnen vrijwel geen vervangers vinden. In de randstad-provincies lukt het niet om vacatures vervuld te krijgen. In het voortgezet onderwijs vullen scholen de gaten op...

‘Neem stevige maatregelen om lerarentekort aan te pakken’

Er moeten snel stevige maatregelen worden genomen om het lerarentekort duurzaam tegen te gaan. De plannen van demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaan niet ver genoeg. ‘Het lerarentekort is...

Plan bestrijding lerarentekorten

Het ministerie van Onderwijs heeft een plan van aanpak klaar om de aankomende lerarentekorten te bestrijden. De oplossing zit onder meer in een betere in- en uitstroom van studenten op...

Strijd om hogere schaal zet leidinggevenden klem

Schoolleiders vinden het salarissysteem voor personeel ook frustrerend. Het budget is onvoldoende om tegemoet te komen aan alle promotiewensen, blijkt uit het onderzoek van het Onderwijsblad naar hogere inschaling. Maar...

Groei bij pabo, krimp bij lerarenopleidingen vo

De pabo’s zitten met 146 eerstejaars meer dan in 2021 een beetje in de plus. Daar houdt voor de onderwijssector het positieve nieuws op. De lerarenopleidingen voor het beroeps- en...

Een pc in elkaar klussen zonder vakdocent

Informatica, het vak met het grootste lerarentekort, zoekt naar alle mogelijke oplossingen. Eén daarvan is lesgeven zonder vakdocent, met een aangepaste methode. In Gouda keek het Onderwijsblad mee bij de...

Manifest: Elk kind een bevoegde leraar in 2030

Elk kind moet in het jaar 2030 les krijgen van een bevoegde leraar. Daaraan moet de Nederlandse regering zich committeren. Dat vinden de AOb, Ouders & Onderwijs en Defence for...

Student voor de klas is kwetsbaar

Heel wat studenten staan nog voordat ze zijn afgestudeerd voor de klas. ‘Groenpluk’ heet het, als studenten een baan krijgen, voordat ze een diploma hebben behaald. Negen vragen over een...

Amsterdam stapt af van bevoegde leerkracht voor de klas

Amsterdamse schoolbesturen laten vandaag in Het Parool weten dat de tijdelijke maatregelen om het lerarentekort in de hoofdstad op te vangen structureel worden. "Het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht...

Een dagje leerkracht

In het Gooi lopen scholieren en potentiële zij-instromers een dagje mee op de basisschool. “Mijn eigen basisschooltijd was eigenlijk gewoon heel leuk. Misschien wil ik wel terug naar dat gevoel.”