'Hierdoor worden de leerlingen niet de dupe van corona'
'Hierdoor worden de leerlingen niet de dupe van corona'

Extra herkansingsmogelijkheid voor examenkandidaten

Leerlingen die examen doen in het voorgezet onderwijs krijgen een extra herkansing. Deze herkansingen vinden plaats na 4 juni. Dat zijn de belangrijkste veranderingen in de zak-slaagregeling voor de examens in coronatijd.

Nu de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan, wordt op basis van de schoolexamens beslist of leerlingen het diploma van het voortgezet onderwijs hebben behaald. Voor deze uitzonderlijke situatie is een aparte zak-slaagregeling in het leven geroepen. (Vmbo basis/kader, vmbo gl/tl, havo, vwo)

Uitzonderlijk

De regeling is op enkele punten anders dan de gebruikelijke regeling rond de eindexamens. Leerlingen mogen dit jaar voor maximaal twee vakken deelnemen aan een herkansing – ‘resultaatverbeteringstoets’ genoemd. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen één examen mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het centraal examen om hun cijfers op te halen.

‘Hierdoor worden leerlingen niet de dupe van het coronavirus en houden we de kwaliteit van het diploma overeind’

Leerlingen in vmbo basis- en kader mogen normaal al twee herkansingen doen (het beroepsgerichte profielvak en één avo-vak). Zij mogen dit keer voor drie vakken deelnemen aan resultaatverbeteringstoetsen, namelijk het beroepsgerichte profielvak en twee avo-vakken.
Voor vakken die normaal niet aan het centraal eindexamen meedoen, zoals maatschappijleer, kan dit jaar ook een resultaatverbeteringstoets worden gemaakt.

Billijk

AOb-bestuurder Henrik de Moel vindt de nieuwe regeling billijk. “Door corona ligt het hele onderwijs overhoop en heerste er veel onduidelijkheid bij de leerlingen en hun docenten. Door deze aanpassingen laten we de leerlingen niet de dupe worden van het coronavirus en houden we de kwaliteit van het diploma overeind.”

Misbruik

Scholen wordt verder gevraagd om geen misbruik te maken van de nieuwe situatie. Op sommige scholen doen sommige leerlingen namelijk al in het één na laatste jaar examen in een of meerdere vakken. Het risico bestaat dat scholen nu extra veel leerlingen van deze mogelijkheid gebruik laten maken, omdat er dit jaar immers alleen schoolexamens zijn. De scholen wordt gevraagd om hierbij hun ‘eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het examenstelsel’ in het oog te houden.

Inspectie

De resultaatverbeteringstoetsen mogen worden afgenomen na 4 juni, dan moeten namelijk alle schoolexamens afgerond zijn en wordt de voorlopige uitslag bepaald. Scholen die deze datum echt niet halen, moeten zich melden bij de inspectie. De definitieve uitslag van de examens en de uitreiking van de diploma’s moeten uiterlijk voor het begin van de zomervakantie een feit zijn.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER