Cao-afspraken vakantieverlof 40-urige werkweek

Hoeveel vakantie heb ik en klopt het dat ik vakantiedagen inlever? Alle antwoorden op een rij over de cao-afspraken.

Wat is er afgesproken over het vakantieverlof?
Voor alle werknemers wordt het vakantieverlof uitgedrukt in een aantal uren per jaar. Bij een 40-urige werkweek heeft een fulltime werknemer recht op 428 klokuren vakantieverlof, inclusief feestdagen. Het vakantieverlof wordt opgenomen tijdens de schoolvakanties.

Voor justitiële inrichtingen en pilotscholen geldt dat zij met instemming van de personeelsgeleding van de gmr kunnen afwijken van de wijze van opnemen van het vakantieverlof, mits er sprake is van een ononderbroken periode van vakantieverlof en tijdens de zomervakanties een periode van minimaal 4 weken.

Waarom is het vakantieverlof inclusief feestdagen?
Het is in Nederland gebruikelijk dat het vakantieverlof inclusief de feestdagen is. Dat het nog niet zo in het onderwijs was geregeld, was een uitzondering.

Klopt het dat ik vakantie inlever?
Het klopt niet dat je vakantie inlevert. Het ministerie van Onderwijs schrijft 11 weken vakantie voor. Voor 2015 stond al in de cao dat je daarvan maximaal drie dagen kan worden teruggeroepen. Hierdoor kom je op een vakantie van 10,7 weken per jaar. Deze 10,7 weken per jaar blijven ook in de huidige regeling van kracht. Je levert dus geen vakantie in.

Met de invoering van de 40-urige werkweek en het vakantieverlof lopen de vakanties van de leerlingen en onderwijspersoneel niet langer automatisch gelijk. Onderwijspersoneel kan nu dus ook moeten werken wanneer de leerlingen vrij zijn. Maar er staat nergens dat je die dagen ook op school moet werken. Je zou het ook zo kunnen plannen dat je die dagen thuis werkt. Er zijn besturen die in de vakantieperiode van de leerlingen een studiedag inplannen of werk dat niet plaats- en tijdgebonden is. Uiteindelijk lever je geen vakantieuren in, want iedereen houdt 428 uur vakantieverlof. De werkweek is wel teruggebracht van 42 naar 40 uur.

Toch moet ik meer werken, hoe kan dat?
Scholen mogen vakanties deels zelf regelen en plannen. Het kan daarom zo zijn dat scholen meer vakantieweken geven. Er zijn schoolbesturen die nog steeds adv-uren uitdelen en compensatieverlof toekennen. Adv is in 2009 al afgeschaft en compensatie kan alleen worden gegeven als er meer dan 930 uur les wordt gegeven en de overige taken niet evenredig omlaag worden aanpast waardoor meer dan 1659 uur wordt gewerkt. Dit zorgt voor veel ongelijkheid tussen personeelsleden in het primair onderwijs.

Uit het veld horen we al jaren dat de werkdruk te hoog is. Dit komt mede doordat er in minder weken hetzelfde werk (1659 uur) gedaan moet worden. In die weken moet het onderwijspersoneel dus meer uren werken en dat verhoogt de werkdruk. Dat willen we niet. Door nu op alle scholen de 40-urige werkweek in te voeren en te zorgen dat we 41,3 weken werken, kan de jaartaak gehaald worden met 40,2 uur (is afgerond 40 uur) werken per week.

1659 uur / 41,3 werkweken = 40,2 uur werken per week.
1659 uur / 40 werkweken = een hogere werkdruk van 41,5 uur per week,
1659 uur / 39 werkweken = een nog hogere werkdruk van 42,5 uur weken per week 1659 uur / 38 werkweken = 43,7 uur werken per week om je normjaartaak nog te halen en geeft dus een hele hoge werkdruk.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER